Somnus nr 2_2019

Nevrolog Simran Bajwa har over- tatt for nevrolog Per Egil Hesla på EEG-laboratoriet i Oslo. Hun fore- leste om hyper- somnier på mes- tringshelgen.

Idiopatisk hypersomni (IH) Siden årsaken til IH ikke er kjent, kan man kun behandle symptomene. Pasienter med IH kan oppleve at de sliter med å få effekt av medisiner, og andre ikke-medikamentelle behand- linger kan også være vanskelige å få effekt av. Medikamenter som brukes ved IH er som regel de samme som benyttes ved narkolepsi. Disse medikamentene er sjelden prøvd ut vitenskapelig ved IH, men man har en klinisk erfaring med at de virker. De vanligste medikamentene er det våkenhetsfremmende medikamentet Modiodal, og sentral- stimulerende medisiner som Ritalin. Et relativt nytt medikament er pitolisant. Pitolisant er testet på IH og har vist effekt ved opp mot 1/3 av pasientene, selv de som tidligere ikke har hatt god effekt av Modiodal. Det er gjort en undersøkelse på bruk av Xyrem ved IH. Man så at flere sluttet med medikamentet på grunn av bivirkninger, men også at opp mot 70 % av pasientene registrerte effekt på søvnigheten. (NevSom)

Narkolepsi Det finnes foreløpig ingen behandling som kan kurere narkolepsi. Dagens behandling kan vanligvis bedre, men ikke fjerne alle symptomene. Behandlingen består av tre elementer: medisinering, råd om søvn- hygiene/livsførsel, annen tilrettelegging og informasjon til omgivelsene. Sentralstimulerende legemidler brukes i behandlingen. Modafinil har ut fra klinisk erfaring en litt svakere våkenhetsfrem- mende effekt enn sentralstimulerende medikamenter, men har muligens lavere forekomst av bivirkninger. Xyrem virker og tolereres like godt hos barn som hos voksne. Xyrem er det eneste lege- middelet som virker på alle narkolepsi- symptomene. (NevSom)

19

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online