Somnus nr 2_2019

Trøtte fiskere kartlegges

Ventetider for søvnregistrering

Trøtte fiskere kartlegges Trøtthet bidrar til 16 prosent av ulykkene på fiskefartøy. Dette er bakgrunnen for en doktorgrads- studie om trøtthet hos fiskere som gjennomføres på Færøyene. Det skriver bladet Fiskaren. Dette er den første studien i sitt slag spe- sielt rettet mot fiskere. - Trøtthet blant fiskerne får alvorlige konse- kvenser, sier forsker Annbjørg Abrahamsen fra Færøyene. Det er fire ganger så mange ulykker på sjø enn på land i det færøyske arbeidslivet., Hun tar doktorgrad i en pågående studie omkring søvn og trøtthet hos færøyske fiskere. Fiskere del- tar med en aktivitetsmålingsklok- ke og blir sjekket for reaksjonstid, minne og våkenhet. Søvnregistrering og registrering av trøtthet i løpet av dagen samt støymålinger, måling av skipsbe- vegelser og observasjoner inngår i studien som omfatter 157 menn på færøyske fiskebåter. Sammenheng mellom angst/depresjon og insomni Forskere ved Universitetet i Bergen, Helfo, Folkehelseinstituttet, Helse Fonna HF og NTNU har i en studie undersøkt effekten av kognitiv adferdsterapi for komorbid angst/depresjon og insomni. Resultatene fra studien viste at bedring av insomni-symptomer også ga bedring av

Det er fullt mulig å bruke de private tilbyderne som har avtale med det offentlige. Der er egenandelen den samme som om du skulle vært på et lokalt sykehus. Men ikke alle disse private hører inn under fritt sykehu- svalg. Vil du ta søvnundersøkelse på LHL-sykehuset på Gardermoen, må

du be fastlegen din om spesifikt hen- vise deg dit. De sykehusene med lengst ventetid, sier selv at den ikke er reel fordi de sorterer pasienter etter alvorlighetsgrad. Hvis du har hjerteproblemer og er veldig dårlig, så kan det tenkes at du prioriteres i køen.

Utredning av pustestopp under søvn (polygrafi ) – tallene er oppgitt pr 29. mai

Ventetid utredning

Sykehus/sted

Antall behandlinger

LHL-sykehuset Gardermoen, Jessheim Aleris Helse AS avd Trondheim

2 uker 2 uker 3 uker 4 uker 8 uker 12 uker 12 uker 14 uker 14 uker 16 uker 16 uker 18 uker 20 uker 20 uker 20 uker 24 uker 24 uker 26 uker 26 uker 28 uker 30 uker 30 uker 35 uker 36 uker 36 uker

240 behandlinger 1656 behandlinger 408 behandlinger 1104 behandlinger 645 behandlinger 572 behandlinger 50 behandlinger 302 behandlinger 546 behandlinger 955 behandlinger 486 behandlinger 392 behandlinger 350 behandlinger 369 behandlinger 665 behandlinger 930 behandlinger 453 behandlinger 707 behandlinger 180 behandlinger 921 behandlinger 357 behandlinger 73 behandlinger 813 behandlinger 879 behandlinger 487 behandlinger

Aleris Frogner, Osloo

Helgelandssykehuset, Mosjøen

Nordlandssykehuset somatikk, Bodø

Aleris sykehus, Tromsø

Sykehuset Innlandet, Tynset

Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos

13 uker 1135 behandlinger

UNN, Tromsø Universitetssykehus Stavanger universitetssjukehus

Akershus universitetssykehus, Kongsvinger Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Levanger

Helse Fonna, Odda Sjukehus Sykehuset Innlandet, Gjøvik Sykehuset Telemark, Skien Sørlandet sykehus, Arendal Sykehuset Innlandet, Elverum

Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes Sørlandet sykehus, Kristiansand Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Førde, Førde sentralsjukehus

26 uker 1080 behandlinger

symptomene på angst/depresjon, men ikke vice versa.

UNN, Narvik Sykehus

Vestre Viken, Drammen sykehus

Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg

Vestre Viken, Kongsberg sykehus Akershus universitetssykehus

40 uker 1648 behandlinger 50 uker 1244 behandlinger

Sykehuset Østfold, Moss UNN, Harstad Sykehus

52 uker 10 uker

216 behandlinger 560 behandlinger

St. Olavs hospital, Somatikk, Trondheim

Ikke oppdatert

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

24 uker 1743 behandlinger

Ikke oppdatert

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online