Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

COMISA - et nytt søvnproblem M ange har både søvnapné og insomni samtidig. Pasienter får bare halve diagno- sen, og noen får til ogmed feil diagnose.

CONFERENCE

Erla Björnsdottir tror at det er lurest å behandle insomni først og søvnapné etterpå.

Björnsdottir på Háskóli Íslands – det største av universitetene på Island. Men det trengs ikke noen studie for å skjønne enkelte av sammenhengene: – Pasienter med insomni er allerede opptatt av eksterne faktorer som kan påvirke søvnen. Hvis de har proble- mer fra før med å sovne om kvelden, kan det være vanskelig å tilpasse seg CPAP-behandling, peker hun på. Ubehandlet apné Insomni deles inn i tre. Den gruppen som har problemer med å sovne om kvelden og den gruppen som våkner for tidlig om morgenen, vil også slite

med å tilpasse seg CPAP. Det proble- met har ikke den tredje gruppen, de som våkner igjen flere ganger i løpet av natten og ikke klarer å sove sammenhengende. – De tilpasser seg bedre. Men det vi ser her, er at «middle insomnia» er et vanlig symptom på ubehandlet søv- napné. Disse pasientene er trøttere og mer overvektige, sier Erla Björnsdottir. Tidlig og sen insomni har en tendens til å fortsette selv om CPAP-behand- lingen av søvnapnéen er vellykket. Insomni først? – Det er viktig å undersøke søvnap- né-pasienter for insomni. Så er spørs- målet: Når pasienten har comisa – hva skal vi behandle først? Fordi insomni-symptomene kan forstyrre CPAP-tilvenningen, virker det for- nuftig å begynne med å behandle insomnien, mener hun. Bjørn Bjorvatn på Universitetet i Bergen har testet om selvhjelpsboken om søvn som han har skrevet, kan hjelpe den som plages av Comisa. – Selvhjelpsboken var ikke mer effektiv enn det å gi råd om søvnhy- giene. Begge gruppene har fått forbe- dret søvnen, men det kan vi sannsyn- ligvis forklare med CPAP-behand- lingen, sier Bjorvatn.

Tekst og foto: Geord Mathisen

Comisa. Det er like greit å lære seg forkortelsen. Det betyr at du har søv- napné og insomni samtidig. Komorbid, som det heter på lege- latin. Det skrives med c på engelsk – dermed blir «com» for komorbid, «i» for insomni og «sa» for søvnapné, til «comisa». CPAP-vansker – Det er ikke mange studier ennå på insomni og CPAP, forklarer Erla

De snakket om comisa på den nordiske søvnkonferansen – fra venstre Bjørn Bjorvatn, Harald Hrubos-Strøm, Erla Björnsdottir og Tarja Saaresranta.

30

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online