Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

CONFERENCE

tekst og foto: Georg Mathisen Kvinner ikke søvnsjekkes Å tte ganger såmangemenn somkvinner sendes til søvnutredning. Det skyldes blant annet at flere kvinner synes det er pinlig å innrømme at de snorker.

– Men fremdeles ser det ut til at flere menn har søvnapné. De fleste studi- ene senere tyder på at det rammer menn to til tre ganger oftere enn kvinner, forteller hun. – Ferskere studier forteller om et for- hold på 2:1 for milde tilfeller, men at det øker til 8:1 for alvorlige tilfeller med AHI over 50, sier Ryckx- Gheeraert. Snorkeskam Det handler blant annet om gammel- dagse kjønnsroller. Kvinner rapporte- rer ikke om de klassiske søvnapné- symptomene. – Dessuten nøler de med å klage på snorking. Det er et symptom som noen ser på som maskulint og ikke spesielt elegant. Snorking kan være underrapportert på grunn av forlegen- het eller skam, sier Ann Ryckx- Gheeraert. Feil diagnose Dessuten kommer kvinner oftere alene til legen med de problemene som viser seg å være søvnapné. Menn kommer gjerne med en partner som har dratt ham med seg for å bli kvitt snorkingen. Legg så til at kvinner oftere rapporterer om proble- mer med å sovne om kvelden, og føl-

gelig kan ligge våkne og irritere seg over sengenaboens snorking. – Konsekvensen er at allmennlegen ikke mistenker søvnapné og ofte stil- ler feil diagnose, fastslår hun. Det er også flere forskjeller mellom kvinner og menn når de faktisk undersøkes. For eksempel har kvinner i snitt lavere AHI, flere hypopnéer, kortere apnéer og resulta- ter som er de samme uansett hvilken stilling de sover i. Kvinner har også oftere UARS – det vil si pustemotstand i de øvre luft- veiene som ikke er søvnapné – og mindre effektiv og mer fragmentert søvn. CPAP «for henne» Behandlingen av søvnapné er kjønns- nøytral, men kvinner dropper CPAP- en oftere. En studie forteller at 31 prosent av kvinnene nekter å la seg behandle med CPAP, mot 14 prosent av mennene. Nok en gang handler det om at det er flaut – å vise seg frem med maske og å få merker fra stroppene. – Vi må ikke undervurdere effekten av en maskin og en maske som er designet «for henne» eller en maske for sensitiv hud, sier Ann Ryckx- Gheeraert.

– Kvinner behandles for depresjon, insomni eller lavt stoffskifte i stedet for å bli sendt til søvnutredning, kon- staterer Resmed-direktør Ann Ryckx- Gheeraert. Hun forteller hvordan søvnapné til å begynne med så ut til å være en ren mannssykdom. Det endret seg med en amerikansk studie tidlig på 1990-tallet.

Ann Ryckx-Gheeraert forteller at kvinner ofte får diagnose depre- sjon, insomni eller lavt stoffskifte i stedet for søvnapné.

Snorking kan være underrappotert på grunn av forlegenhet eller skam. Resmed-direktør Ryzkx-Gheeraert

32

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online