Somnus nr 2_2019

Kvinner vil ha masker designet for kvinner og tilpasset sensitiv hud. (Foto: Shutterstock)

Insomni gir depresjon

Insomni to- til tredobler risikoen for depresjon. De fleste psykiatriske lidelser oppstår de periodene i livet når søvnmønsteret endrer seg mest. Professor Tiina Paunio på Helsinki- universitetet forteller hvordan de fleste psykiatriske lidelser har en sammenheng med søvnforstyr- relser. For depresjoner kan det være en effektiv behandling i en kortere periode å sørge for at pasi- enten ikke sover særlig mye, men i de fleste tilfellene er det heller mangel på søvn som henger sam- men med forskjellige andre lidelser. Hos schizofrene fører søvnløshet til stemmer i hodet, for eksempel.

Jevnt over forteller de pasientene som har grei søvnkvalitet, at de opplever sin egen helse som mye bedre enn de som sover dårlig. – Vi trenger ikke bare å behandle schizofreni. Vi trenger å behandle insomni, ifølge Paunio. For pasienter med vrangforestil-

linger eller hallusinasjoner fører kognitiv terapi til mindre proble- mer med insomni. – At insomni gir økt risiko for depresjon, er noe vi har visst lenge. Insomni er den viktigste risikoen for depresjon, fastslår Tiina Paunio. Helt tilbake til fosteret Berit Hjelde Hansen, barne- og ungdomspsykiater på Nevsom, for- teller hvordan søvnproblemene som kan skape psykiske problemer, oppstår allerede hos små barn. Kanskje allerede før den tid, også: – Det går helt tilbake til fosteret i tredje trimester, forteller hun. Da snakker hun om forstyrrelser som er synlige for omverdenen – barn og unge som er aggressive eller utagerende.

Legene må behandle insomni, og ikke bare den psykia- triske lidelsen, ifølge Tiina Paunio.

33

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online