Somnus nr 2_2019

Unge forskere presenterte prosjektene sine på Nordic Sleep Conference. Fra venstre Isabel Morales fra Finland, Matteo Cesari fra Danmark, Marta Serwatko fra Island, Frida Rångtell fra Sverige, Andrea Rørvik Marti fra Norge og Ott Kiens fra Estland.

Søvnsjekk etter mandelfjerning

Barn som har fått fjernet mandler eller falske mandler, bør undersøkes for søvnapné etter operasjonen. – Førstelinjebehandlingen for obstruktiv søvnapné i barn er å fjer- ne mandler og adenoider – falske

mandler, sier Britt Øverland. Hun er søvnfysiolog og forsker ved Lovisenberg diakonale sykehus.Etter operasjonen er det fare for at søvnapnéen – Mindre enn ti prosent av barna gjennomfører polysomnografi etter inngrepet. Vi har rett og slett ikke kapasitet, fastslår hun.

Britt Øverland har undersøkt barn mellom to og seks år som får fjernet ekte eller falske mandler.

35

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online