Somnus nr 2_2019

Blått lys fra mobilen skader ikke øynene Det blå lyset fra mobilen er ikke farlig for øynene eller huden vår, og det har neppe skylden når vi ikke får sove på kvelden. – Blått lys kan redusere produksjo- nen av søvnhormonet melatonin, men det er antakelig ikke nok av det til at vi kan si at skjermbruk før leggetid forstyrrer innsovning- en vår, sier forsker Terje Christensen i

Modafinil godkjent som førstevalget

Gode nyheter fra HELFO: Regelverk endret. Nå skal ALLE narkolepsipasienter få innvilget individuell søknad om refusjon av modafinil som førstevalg. Det skriver nevro- log Ragnhild Berling Grande, på NevSoms nettsider mai 2019. HELFO har fått gjennomslag hos

Helsedirektoratet og saksbehandlingsregelverket er endret til det bedre fra 3. mai 2019. Nå er modafinil godkjent som førstevalg ved narkolepsi – slik at enhver saksbehandler i HELFO skal godkjenne det. Det er fortsatt slik at det må søkes HELFO om individuell stønad for modafinil. Søknaden MÅ komme fra en spesialist i barnesykdommer, nevrologi, klinisk nevrofysiologi eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. NevSom anbefaler at de som har diagnosen narkolepsi og som per dags dato selv betaler for modafinil fordi de har fått avslag fra HELFO, nå kontakter sin behandlende lege (spesialist) og ber om at det søkes HELFO på nytt og viser til endret regelverk. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Man vil altså ikke kunne få refusjon av utgifter man allerede har hatt. Men gravide bør ikke bruke medisinen Modiodal (modafinil) kan gi økt risiko for medfødte misdannelser ved bruk. Det er på bakgrunn av bivirkningsmeldinger og data fra et graviditetsregister man mistenker at der er en sammenheng mellom bruk av modafinil under graviditet og medfødte misdannelser. Det er på nåværende tidspunkt likevel usikkert om modafinil er den direkte årsaken til de medfødte misdannelsene, skriver Legemiddelverket. Rådet til pasienter er at de ikke skal bruke middelet under graviditet med mindre legen din har vurdert at dette er nødvendig. Ta kontakt med legen din hvis du bruker modafinil og planlegger å bli gravid, tror du er gravid eller er gravid. Snakk med legen din hvis du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter, heter det fra Legemiddelverket.

Direktoratet for stråle- vern og atomsikkerhet. – Oppmerksomheten vår mot det som skjer på skjermen og stressende aktivitet på sosiale medier betyr antakelig mer for søvnen enn det blå lyset, sier forskeren. Begrepet blålysskade skal ikke brukes om

søvnvansker eller døgnrytmefor- styrrelser, men bare for å beskrive fotokjemiske skader på netthinnen, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Blått lys i store mengder er faktisk nyttig og har effekt på helsa vår, heter det. Eksempelvis brukes blått lys i store doser til behandling av nyfødte barn med gulsott og ved behandling av depresjoner som har sammenheng med døgnrytmeforstyrrelser.

Uten en (strømførende) tråd

PORT OF SPAIN: Noen ganger hadde det vært greit å ha en CPAP som kunne ta imot strøm akkurat på samme måten som mobiltelefonene kan i moderne biler. Trådløst, bare den legges på riktig sted. Noe av det enkleste og mest irriterende i verden er å glemme igjen en av de mange delene til CPAP-en. Enten hjemme eller på for- rige hotell. Du skal demon- tere den, du skal huske alle delene og du skal ikke

minst legge alle delene på riktig plass i en bag som er laget for helt andre deler. Selve maskinen, fukteren og slangen har sine egne, helt tydelige og passe store rom i bagen. Maskene og strømforsyningen, derimot, dem er det bare delvis plass til. Dermed er det de som gjerne blir liggende igjen. Når deler av strømforsy- ningen blir liggende igjen rundt omkring, åpner det for mange kreative løsning- er. I hvert fall i de heldige

44

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online