Somnus nr 2_2019

Syke- pleier- opp- gavene

Reli- gions- ekspert

Søvn- mønst- rene

Forlate Utviklet seg til

Vind

Soverom- møbel Duk

Rekke

Like Hel- bredet

Tidsrom Dyr

Spille- merke

Fikse seng

Doms- nemnd Dyr

Rolig Omv. rekke Høyde

Hvilte Hode- plagg

Engelsk brun- farge

Søvnmangel fremmer åreforkalkning Søvn kan påvirke dannelsen og aktiveringen av monocytter og makrofager og dermed utviklingen av arte- riosklerose i forsøksdyr. Søvnmangel eller mye avbrutt søvn kan øke risikoen for kardiovaskulær sykdom, men vi kjenner ikke de underlig- gende mekanismene. I en ny studie ble det vist i en musemodell at avbrudd av søvn førte til nedsatt sekresjon av hypokretin, også kalt oreksin, fra hypothalamus. Dette førte til økt dannelse av monocytter og etter noen uker utvikling av arteriosklerose. Hypokretin, som er et vekkende og stimulerende nevropeptid, reduserte sekre- sjonen av kolonidannende faktor CSF-1 (CSF-M) via en reseptor på umodne granulocytter i benmargen. Den ned- satte sekresjonen ga økt monocyttdannelse og aktivering av makrofagene i arteriosklerotiske plakk. (Utdrag fra Legeforeningens Tidsskrift)

Mørke 3,14

Drikke- merke

Ufor- beredt

KRYZZZORD Løsningen på kryssordet i Somnus nr 1 var «BLUND». Den heldige vinneren av fem FLAX-lodd er Thea Wigdahl. Hvis du sender løsningsordet på dette kryssordet på epost til bladetsomnus@gmail.com så er du med i trekningen av fem FLAX-lodd.

Jeg har likevel klart å finne en løsning en gang. Jeg oppdaget at den eneste kabelen som det er mulig å erstatte – den mellom veggen og den digre transformatorkladden – hadde blitt liggende igjen et sted for tre land og to strømadaptere siden. Det finnes heldigvis ikke den ting som ikke enten Amazon eller et par ung- dommer med digital bakgårdsbedrift kan ordne. (Bortsett fra å erstatte den digre klumpen med en ny. Tro meg. Jeg har prøvd.) Jeg dyttet meg inn på «kontoret» forbi løse elektronikkdeler og fastklistrede colaflasker, fant en nøyaktig riktig ledning med C7-kon- takt (ikke C5 eller C13, som jeg også har hatt behov for), betalte langt over ti kroner og la igjen halvannen liter cola i tips.

Men mest av alt håper jeg at den samme menneskeheten som har klart å sende mennesker til månen, skal klare den store tekniske nyvinningen det er å la oss koble CPAP-en til strømnettet. Men trådløs lading? CPAP-en på strøm bare ved å sette den på riktig plass på gulvet, akkurat som det går an å lade telefonen ved å legge den på riktig sted på bordet eller i bilen? Jeg har mine tvil, må jeg innrømme. Etter årets 50–100 første hotellnetter vet jeg at slike idéer bare har én mulig utgang for en arkitekt med respekt for seg selv. Lading i ett hjørne av rom- met – og sengen i helt motsatt hjørne.

tilfellene der det bare er selve ledning- en som er gjenglemt. I de fleste tilfellene er nemlig slaget tapt når du reiser bort uten strøm. CPAP-er flest har den samme løsning- en som for eksempel bærbart dataut- styr. En løsning som tilfredsstiller stort sett alle de involverte unntatt brukeren – med en firkantet klump som ikke henger sammen med maski- nen, og som naturlig nok krever minst to helt forskjellige ledninger med tre–fire helt forskjellige kontakter. Er ikke den digre, firkantede klumpen med, så hjelper det ikke om du ordner alternativ ledning, batteri eller en ergometersykkel med dynamo og inn- leid syklist til å produsere energien; den kommer uansett ikke frem til CPAP-en med riktig spenning.

Georg Mathisen

45

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online