Sarkomen 4/2020

- Jeg har ingen fatigue så jeg klarer fint å studere og jobbe.

Er det andre ting du har opplevd som utfordrende etter behandlingen?

- Jeg har tenkt mye på at jeg har vært heldig som er frisk og lever med få seneffekter etter behandlingen. Derfor følte jeg lenge at jeg ikke kunne klage på noe og at jeg måtte gjøre noe helt spesielt med livet mitt, som for eksempel å finne opp en ny kur mot kreft. Jeg kunne liksom ikke bare ha en vanlig jobb og leve et vanlig liv. - Flere av de jeg ble kjent med når jeg var syk overlevde ikke, så nå var det opp til meg å gjøre noe helt fantastisk med mitt liv. Det tok meg derfor lang tid å finne ut hva jeg vil gjøre med mitt liv. - I fjor var jeg med i mentorskapsprogrammet for kreftoverlevere og hadde mange samtaler med min mentor Lise om dette. Det hjalp meg mye for å få tankene mere på plass og se at det jeg gjør er mer enn bra nok.

Hva gjør du i dag?

- Nå tar jeg en master i kroppsøving, som jeg er ferdig med til sommeren. Ved siden av studiet har jeg to jobber og så har jeg en samboer og en sønn på 5 ½ måned som jeg naturlig nok bruker mye tid sammen med.

Ble du gravid på vanlig måte?

- Ja, det ble jeg. Og selv med all cellegift og den store operasjonen jeg har hatt, fikk jeg beskjed om at jeg kunne gjennomføre svangerskapet og fødselen på vanlig måte. - Fødselen gikk fort, riene begynte kl. 02 på natten og vi kom inn på sykehuset kl. 03.45, da hadde jeg fire cm åpning. Klokken 05.53 den 7. juni i år ble lille Filip født.

 Ceci l ie og samboeren sammen med sønnen Fi l ip.

19

Sarkomen #4-2020

Made with FlippingBook Ebook Creator