Somnus nr. 2 2021

Nest Hub kan overvåke søvnen Hver morgen får du oversikt over hvordan du har sovet, snorket og hostet. Google har utviklet en slags radar som er så sensitiv at den kartlegger de ørsmå bevegelsene fra hjertet og lungene gjennom dynen. Teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten har gått til sengs med Googles nye Nest Hub. Hans erfaring etter et par ukers bruk er at tjenesten som helhet fungerer svært godt. Google til- byr nemlig ikke bare en hel masse tall og grafer du må for- søke å forstå. I tillegg får du skriftlige oppsummeringer og konkrete forslag til tiltak. Etter en uke foreslo Nest Hub at Bjørkeng heller skulle surfe på mobilen om morgenen enn om kvelden. - Den ber meg også få litt sterkt lys i øynene på morgenen, for å gi min indre klokke faste tider. Spørsmålet er likevel hvor mye vekt man skal legge på denne typen forslag fra en dings basert på maskinlæring. For å etablere en slags standard for hva som kan kalles god søvn har Google samarbeidet med amerikanske søvnlegers forening. Ett av medlemmene er seksjonsleder Kristian Bernhard Nilsen ved søvnlaboratoriet på Oslo universitets- sykehus. – Om du velger å bruke slik teknologi alene uten råd fra en lege, kan enkelte kanskje bli litt unødvendig bekymret. Men for alle dem som lider av døgnrytmeforstyr- relser og søvnløshet, kan en slik kartlegging være utrolig nyttig. Brukt i samråd med fastlegen kan resultatet bli vel- dig, veldig bra, mener han. Nilsen mener personvernutfor- dringene er den største hindringen for å ta teknologien i bruk i helsevesenet, skriver Bjørkeng i sin oppsummering. Googles nye Nest Hub inneholder noe helt nytt: En søvn- kartleggingssensor som kan brukes helt uten at du selv merker den. Den kommer i tillegg til alle de vanlige funksjo- nene som assistent, smarthus og stemmestyrt musikkavspil- ling. Smartklokker har hatt lignende funksjoner lenge. Men klokkene er ikke i nærheten av å kunne skaffe seg en like god oversikt over sovingen din som det Google nå plutselig kan. Funnene fra søvnkartleggingen vil ikke bli brukt til å tilpasse annonser, ifølge Google. I stedet skal tjenesten finansieres av en abonnementskostnad som Google forelø- pig ikke har bestemt størrelsen på. Det første året er gratis, men så må man bare gjette.

Hervé Janssens kom på forskningsmøte i Bergen – på digitalt vis.

denne behandlingen. Men av en million pasi- enter som kvalifiserer til slik behandling, er det færre enn 13 000 som får den, forteller han. Klarer ikke CPAP Janssens peker på at svært mange ikke klarer å bruke CPAP. – Tallene varierer fra 29 til 83 prosent. Ny fransk forskning viser at halv- parten gir opp CPAP i løpet av tre år. Skinner er et alternativ, men de er mer passende for moderat og lett apné. Kirurgi er et stort inn- grep, og det kan disku- teres hvor effektiv den er på lang sikt, sier han. Salgsdirektøren forteller

hvordan ni av ti pasien- ter med hypoglossus- stimulering bruker den mer enn fem dager i uken. Tre av fire bruker den minst fem timer i løpet av natten, og mer enn fire av fem sier at de er fornøyde med systemet. De opplever ikke kiling eller irrita- sjon, og den aktiveres med en gang de sovner. – Det er viktig å behandle obstruktiv søvnapné, også om du ikke klarer å bruke CPAP. Dette er en døde- lig sykdom, og svært mange har andre alvorli- ge sykdommer som koster dem og samfun- net mye, sier Hervé Janssens.

Dataene må over- sendes en server. Bare slik kan du få resultater og råd i Google Fit-appen på mobilen. En Nest Hub står bare på nattbordet – og følger med på hvordan du beveger deg under dynen. Pris: ca. 1150 kroner

11

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook Annual report maker