Somnus nr. 2 2021

E n liten operasjon skal sørge for at du bruker dine egnemuskler til å holde luftveiene åpne omnatten. Énmillion kunne fått behandlingen,men færre enn 13 000 får den.

Vil operere for å holde luftveiene åpne

Tekst: Georg Mathisen

Det forteller Hervé Janssens. Salgsdirektøren i GTX Medical har vært på forskningsmøte hos Sovno for å snakke om hypoglossus-stimu- lering mot obstruktiv søvnapné. I denne sammenhengen selger han et system som heter Genio, utviklet av belgiske Nyxoah. – Vi retter oss mot pasienter med moderat til høy AHI. Omtrent en milliard mennesker lider av søvn- apné. Litt mindre enn halvparten har moderat til alvorlig apné, sier han. Stimulerer nerven Løsningen består av en nevrostimula- tor; en liten dings som opereres inn med et lite snitt i haken på pasienten. Der plasseres den slik at den stimule- rer hypoglossusnerven – nerven som kontrollerer bevegelser i tungen. I tillegg har pasienten en aktiverings- brikke. Det er en litt større dings som du fester under haken når du legger

Genio består av en nervestimulator uten ledninger og batteri, en akti- veringsbrikke, en klistrelapp til å feste aktiveringsbrikken – og daglig barbering for den som har skjeggvekst.

deg til å sove. Aktiveringsbrikken og stimulatoren sørger for at den inner- ste delen av tungen beveger seg slik

at den bidrar til å holde luftveiene åpne. – Flere og flere helsevesen godtar

10

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker