Somnus nr. 2 2021

For den som lider av søvnapné, er det viktigere om du sovner under en forelesning enn hvor du havner på en eller annen skala som legene bruker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Kjeven blir mindre Underkjeven til mennesket blir

kreften sitter, sier Ulla Anttalainen på universitetssykehuset i Turku i Finland. Hun peker på hvordan både alder og BMI gjør det vanskeligere å finne ut av om det er noen sammenheng. Medisin mot trøtthet En ny medisin mot trøtthet gir gode resultater for pasienter med både narkolepsi og søvnapné. Men bivirk- ningene er mange. Det var professor Yves Dauvilliers på universitetet i Montpellier i Frankrike som presenter- te Solriamfetol på den nordiske søvn- konferansen. Medisinen brukes mot trøtthet på dagtid. Ifølge tallene til Dauvilliers rapporterer 40 prosent av narkolepsipasientene og 70 prosent av søvnapnépasientene som har tatt medisinen, at de er normalt våkne på dagtid. Den har forbedret livskvalite- ten og produktiviteten på arbeidsplas- sen, sier han.Blant spørsmålene er pris og bivirkninger. Mer enn en av ti for- teller om hodepine; en av femten for- teller om kvalme og like mange om nedsatt appetitt.

ner. Selv bruker han den som bak- grunn for arbeidet sitt med å trene ansiktet, munnen og tungen som til- tak mot søvnapné: OMT. – Det vi trenger, er å finne pasientene som er motiverte for å gjøre disse øvelsene, fastslo Hrubos-Strøm på den nordiske søvnkonferansen. Nå arbeider han med det europeiske Sleep Revolution-prosjektet, der 37 europeiske forskningsinstitusjoner prøver å forbedre forskning, diagnose og behandling av søvnapné. I første omgang skal han rekruttere 100 pasienter for å prøve treningen i tre måneder. Kreft-tall spriker Henger søvnapné sammen med større risiko for å rammes av kreft? Etter den nordiske søvnkongressen å dømme er svaret et klart «vet ikke». – Noen studier viser en sammenheng, andre viser ingen sammenheng. Alvorligere søvnapné ser ut til å øke sammenhengen, og det ser ut til at sammenhengen også påvirkes av hvor

mindre, og det gir flere søvnapné. – Hodeskallen krymper, og spesielt underkjeven. Vi bruker kjeven meka- nisk mye mindre enn tidligere, forkla- rer Ahus-forsker Harald Hrubos- Strøm. Han viser til pakistansk forsk- ning som har sett på forandringer i hodeformen gjennom tre generasjo-

Mindre kjeve gir mer søvnapné. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

9

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker