Somnus nr. 2 2021

Insomni -J eg kan ikke huske en eneste dag i livet der jeg ikke har gruetmeg til kvelden, fordi jeg vet ikke omjeg får sove eller ikke, forteller LinnéaMyhre (31) i podcasten «Venner av internett».

øker blant unge

– Ja, men folk overvurderer hvor stor effekten er. Søvn er bare en medvir- kende faktor og kan gi en litt økt risiko. Unge sliter mest Forskning fra Asia, USA og Europa tyder på at insomni blant unge har økt de siste årene. Den norske under- søkelsen av studentenes helse, SHoT- undersøkelsen viser at flere studenter sliter med søvn enn tidligere. Det er lite forskning på årsakene til de unges søvnproblemer, men Pallesen tror på de samme årsakssammen- henger som de fleste foreldre har dedisert seg frem til. – De unge føler et sterkere press nå enn tidligere, og blir stresset av kra- I 2019 ga Linnea Myhre ut boken Meg, meg, meg som er et nærgå- ende generasjonsportrett av en ung kvinne i en rastløs samtid. En fortelling om skjønnhetsjag og press, forventninger og vokse- smerter. Det er en bok om å lete etter seg selv og sin egen framtid, samtidig som man skyver den unna.

I dag er dette endret, man ser på det som en egen sykdom som kan føre til depresjon og andre sykdommer, sier Pallesen. Skamfullt For Linnéa Myhre, som i det siste har kjempet seg gjennom søvnløse netter i «Kompani Lauritzen» har søvn- problemene ført til mye skamfølelse. I podcasten sier hun: – Det sitter veldig, veldig mentalt, at søvn er en ting som skal være van- skelig, og som nå har gjort at jeg på en måte har møtt meg selv litt i døra. Pallesen bekrefter at problemene er forbundet med mye angst og selv- bebreidelse. – Jeg får inn pasienter som tror de vil få kreft fordi de sover dårlig. Media hausser dette veldig opp, og det uhel- dige fokuset gir for noen prestasjons- angst. Søvn er jo best dersom man ikke fokuserer på det bevisst, så denne prestasjonsangsten gjør situa- sjonen bare verre, sier Pallesen. – Men dårlig søvn kan føre til fedme, hjerte- karsykdommer, dia- betes og kreft, i følge forskning?

Aina Johnsen Rønning tekst

Insomni er den mest vanlige søvn- forstyrrelsen i Norge. Definisjonen på insomni er at man våkner om natta og er våken i 30 minutter eller leng- re, om man bruker 30 minutter eller mer på å sovne, om det skjer mer enn tre ganger i uka i tre måneder og om dette gir negative konsekvenser på dagtid. – For at man skal stille diagnose må være et klinisk problem. Noen eldre ligger mer enn en time hver kveld før de får sove, uten at de synes det går ut over noe på dagtid. Dette er en subjektiv diagnose, ut fra pasientens symptomer og legens skjønn, sier professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen. – Så om ikke legen tar deg alvorlig, bør du bytte lege for å få en diagnose? – Det kan være en løsning. Det er skjedd mye rundt hvordan man ser på insomni. For 20-30 år siden anså man insomni som symptom på noe annet.

18

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker