Somnus nr. 2 2021

– Insomni er et så stort samfunnsproblem at man bør kunne tilby kognitiv adferds- terapi til de som trenger det, sier Ståle Pallesen som er professor ved institutt for samfunnspsykologi i Bergen.

det Ståle Pallesen ville anbefalt. Problemet er bare at de finnes så få som tilbyr dette i Norge. Dermed tyr legestanden alt for ofte til resept- blokken, og tilbyr medikamenter som i mange tilfeller er vanedannende. Med unntak av Oslo og Bergen søvn- senter, er det bare noen klinikker som tilbyr kognitiv adferdsterapi mot søvnproblemer. Pallesen mener staten bør investere noen millioner for å kunne tilby alle et gratis behandlingsopplegg på internett. – Dette er et så stort samfunnspro- blem at man bør kunne tilby det til alle. Vi vet at 80 prosent av pasien- tene nyter godt av kognitiv adferds- terapi, og en nettbasert behandlings- løsning vil kunne hjelpe veldig mange, sier Pallesen. – Hva er det i denne terapien som virker? – Det handler om å endre egne vaner og adferd. Vi starter med stimulus- kontroll, at man ikke skal assosiere senga med våkenhet, og heller forlate soverommet dersom du ikke får sove. Det kaller vi søvnrestriksjon, du får bare lov til å tilbringe så mange timer i senga, som du sov i forrige uke – i første omgang. Så lærer vi dem avspenningsteknik- ker og andre kognitive teknikker. Normalt trenger pasientene bare 4-6 konsultasjoner. Mellom dette er det hjemmeoppgaver, sier Pallesen som håper på at politikerne vil våkne opp og åpne pengesekken.

vene rundt seg. I tillegg er det elek- troniske skjermer som forstyrrer og gir dem en døgnrytme som ender i at de sover kortere enn de burde, sier han. Starter med en livskrise Linnéa Myhre forteller at hun har hatt insomni siden barndommen, men Pallesen sier at den vanligste er at problemene starter med en psyko- sosial belastning, som tap av en som står deg nær eller konflikter på jobb. Da er det vanlig å ha problemer med

å sove i noen uker eller måneder. 10-15 prosent av disse vil imidlertid utvikle kronisk insomni. – For en del blir problemene kronis- ke. Man assosierer seng og soverom- met med uro og våkenhet, og denne uroen blir sittende også etter at de utløsende problemene har sluppet taket. Håp i sikte Linnéa Myhre vurderer nå å ta et kurs i kognitiv adferdsterapi mot søvnproblemene sine. Det er nettopp

19

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker