Somnus nr. 2 2021

FORSKNING

Du kan ikke kompensere for en våkenattmed å sove lenge natten etter. Ny, norsk forskning viser hvordan søvn er avg jørende for å tømme hjernen for avfallsstoffer.

Du kan ikke ta igjen en

våkenatt Tekst og foto: Georg Mathisen

av avfallsstoffer. Alt som produserer energi, produserer også avfallsstoffer. Dem er du avhengig av å kvitte deg med. Hvis du har dårlig evne til å kvitte deg med avfallsstoffer, vil det potensielt kunne skade hjernen, for- klarer han. Det er der søvnen kommer inn i bildet. Det er mens du sover at du skiller ut disse avfallsstoffene. Forskningen er viktig for å forstå hvordan du utvikler demens, og også for å lære mer om problemer etter skader og sykdom. Medisin og matematikk – Derfor var spørsmålet vårt: Hvordan påvirker absolutt søvn- mangel denne evnen til å kvitte seg med stoffer? spurte Eide og forsker- kollegene hans. Han har hatt med seg både matemati- kere og statistikere i tillegg til klini- kerne: Dette er forskning der hverken legen eller matematikeren kommer noen vei uten samarbeid.

Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og Simula Reseach Laboratory har samarbeidet om forskningen. Den bygget på forskningen som var gjort på dyr tidligere og som viste at utskillelsen av avfallsstoffene er min- dre helt uten søvn. Så har forskerne brukt et kontraststoff – det samme som brukes når du skal ta et MR- bilde – og sett på hvordan dette kontraststoffet skilles ut hos dem som sover over natten og hos dem som ikke gjør det. Kommer ikke tilbake – Vi fant at dette stoffet blir dårlig utskilt fra hjernen hos dem som ikke sov, forteller Eide. Forskerne undersøkte 35 forskjellige regioner i hjernen og klarte å få resultater for hver enkelt region. Det var ingen tvil om at de som går gjennom en natt helt uten søvn, skil- ler ut mye mindre enn dem som sover. – I neste omgang tenkte vi at «dette

– Dette er helt nye funn. Det er første gang vi ser dette på mennesker, for- teller Per Kristian Eide. Professoren og seksjonsoverlegen på Rikshospitalet har ledet forskningen som har funnet nye svar på hvor viktig søvnen er for å holde hjernen fri for avfallsstoffer. Skilles ut – Det vi har gjort, er å se på hele hjernen, og ikke bare en liten del. Vi har sett på hvordan molekyler skilles ut fra hjernen og hvordan en natt helt uten søvn påvirker utskillelsen av disse molekylene, sier Eide. Han snakker om molekyler. Du kan like gjerne snakke om avfallsstoffer. – Hjernen er en storforbruker av energi. Hjernen bruker en femtedel av det som hjertet pumper ut. Derfor har hjernen også en stor produksjon

6 ‘’

Dette er helt nye funn. Det er første gang vi ser dette på mennesker. Professor Per Kristian Eide

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker