Somnus nr. 2 2021

Per Kristian Eide og kolleger fra Rikshospitalet, Universitetet i Oslo og forskningsselskapet Simula har gjort nye funn om søvn.

blir sikkert kompensert hvis du bare sover godt påfølgende natt». Vi fant ut at det blir det ikke, sier han. Du tar deg med andre ord ikke inn igjen på én natts søvn. – Dette er aldri bevist før, understreker Eide. Forskningen er publisert i Brain, som han beskriver som et veldig tungt tidsskrift. Der fikk den mye oppmerksomhet. – Grunnen til at dette vekker så stor oppsikt, er at vi for første gang har et bevis på hvor- dan søvn påvirker hvordan vi skiller ut stoffer, sier han. Viktig for søvnløse, også Per Kristian Eide forstår at resulta- tene ikke akkurat virker oppmun- trende på dem som sliter med å sove. – Da tenker jeg at det er ekstremt

viktig at vi forstår hvordan hjernen vår fungerer og hvordan søvnen påvirker hjernen. Ny kunnskap er aldri negativt, og denne typen kunn- skap hjelper oss å legge til rette for alle som sliter, sier han. Forskningen fra Oslo har betydning for mer enn avfallsstoffer. Den hjel- per også til å forstå hvordan det går an å forbedre transporten av medisin inne i hjernen. Det kan bli viktig for å utvikle medisin mot narkolepsi, men det kan også føre til muligheten for «medikamentell søvn»: At legen kan gi deg medisiner som gjør noe av det som kroppen gjør når du sover. – Kanskje vi kan gi medisiner mot de negative påvirkningene av å ikke sove. Det er en del av det overordne-

de perspektivet vårt, forteller Eide. Flere funn Han varsler at det kommer flere resultater fra forskningen. Dem kan han ikke si noe om: I forskningens verden er det svært viktig å holde resultatene hemmelig til de er publi- sert i et vitenskapelig tidsskrift. Men det kommer mer. – Vi er ikke primært en søvn- forskningsgruppe. Vi er opptatt av hjernefunksjon, blodårer, gjennom- strømning av stoffer i hjernen og fare for demensutvikling. Når vi har sett på søvn, er det fordi den har så fundamental påvirkning av hjernen og hjernens funksjon, sier Per Kristian Eide.

7

SOMNUS NR 4 – 2018

Made with FlippingBook Annual report maker