Somnus nr. 1_2022

Helsesekretær Ann Iren Martinsen tar imot fosninger som trenger søvnsjekk.

blitt oppmerksomme på hvor store pro- blemene med søvnapné faktisk er. – Når fastlegene får inn folk som er uspesifisert trøtte om dagen, da sender de ofte henvisning så vi får sjekket det ut. Vi ser noen ekstreme tilfeller, og det er ikke rart at folk sliter om dagen når vi ser hvor dårlig de sover om natten, sier hun. – Ikke alle føler så stor endring, men mange gjør det. De merker stor forskjell når de får CPAP. Noen går det fint med, andre trenger litt tid og oppfølging. Når vi er så nært, er det enklere å ta kontakt og få oppfølging, mener hun.

Sover godt – Det er enklere å få spesialistene ut til distriktene enn å sende pasientene til Trondheim. Spesielt synes vi det er vik- tig når vi skal ha søvnregistrering. Det ligger bedre til rette for å få riktig søvn- registrering når du kan sove hjemme og slipper å ligge på hotell eller på sofaen til en kjenning, tror Dalehamn – og understreker nok en gang at dette er noe hun tror; ikke noe hun kan bevise forelø- pig. – Vi tror at brukerne våre er veldig for- nøyde med at de slipper å reise til byen. Her er de mye nærmere, sier hun. Oppmerksomme på apné Marianne Dalehamn tror at det er nyttig at flere – både fastleger og folk flest – er

Nox T3 er en bærbar søvnregistrerings- enhet som gjør det mulig å diagnosti- sere søvnrelaterte respirasjonssykdom- mer i hjemmet. Det er et kompakt, lett polygrafisk apparat som registrerer alle standard respirasjonsparametere.

15

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator