Somnus nr. 1_2022

Hentet fra

søvnklinikk Fosen har fått egen D e slipper å reise langt og sove på hotell eller hos venner når de skal søvnsjekkes. På Fosen har St. Olavs hospital en egen poliklinikk somsørger for undersøkelser og CPAP.

nyhetsbrev

Georg Mathisen tekst og foto

Det er enklere å sende én lege over Trondheimsfjorden til Brekstad enn å sende alle pasientene motsatt vei. – Vi har hatt søvnregistreringsutstyr lenge, og vi startet i januar i fjor med å tilpasse CPAP-er, forteller Marianne Dalehamn. Hun er fagleder på poliklinikken på Fosen distriktsmedisinske senter. Senteret har både interkommunale helse- tjenester for kommunene på Fosen og spesialisthelsetjeneste under sykehuset i Trondheim. Registrering hjemme Søvnapnépasientene er en av gruppene som poliklinikken tar hånd om. I fjor gjennomførte den 42 CPAP-tilpasninger og 90 CPAP-kontroller. To sykepleiere på poliklinikken tar seg av søvnregistre- ring og tilpasninger. – Hit kommer folk som har bittskinne eller som skal ha operasjoner og får kon- troll, og så får vi henvisninger fra fastle- gene. Øre-nese-hals-spesialisten avklarer hvem som skal ha søvnregistrering, for- teller Dalehamn. Pasientene får også skjema som de fyller ut. Akkurat nå er det snakk om Global Sleep Assessment og Epworth. Fosningene får med seg søvnregistre-

På Brekstad kommer spesialistene til pasientene i stedet for at pasientene trenger å reise til Trondheim.

samtale hos ØNH-lege ved spesialistpo- liklinikken, og deretter til sykepleier Dalehamn eller Marøy for å få tilpasset CPAP-en. – Vi har tro på at når det er litt nærmere, så blir det lettere for dem å ta kontakt hvis det er noe, sier Marianne Dalehamn. Hun understreker at det er et inntrykk hun har, og ikke noe hun har forsknings- messig dekning for å si. Men det er logisk å tro at de som er tettere ved, også har bedre mulighet til å tilpasse seg CPAP-en og bruke den aktivt.

ringsutstyret hjem – den bærbare poly- grafen Nox T3. – vi programmerer utsty- ret og gir pasientene opplæring i hvordan de kobler den på. Deretter laster vi ned og sender analysen til St. Olav i Trondheim. Dersom vi ser at en registre- ring viser alvorlig OSAS, underretter vi ØNH-lege om dette og ber om raskere analyse fra tekniker, forklarer hun. Nærmere Blir det bestemt at pasienten skal ha CPAP, så blir han eller hun henvist til

14 ‘’

Det er enklere å få pasientene ut til distriktene enn å sende pasientene til Trondheim. Fagleder Marianne Dalehamn

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator