Somnus nr. 1_2022

I uminnelige tider var søvn positivt og naturlig. Så skjedde det noe. Det er nesten uforståelig. Såmange av oss våkner trøtte hver morgen. Likevel sover vi ikkemer. Nei, vi sovermindre ogmindre.

Søvnens historie

trøtthet og søvnens bortgang, og i dag- bøker, romaner, leksikon og historiebø- ker finner han et merkelig brudd fra midten av 1600-tallet. Inntil da ble søvn omtalt positivt, enkelt, og som noe naturlig. Dramatikeren William Shakespeare (1564–1616) skrev beja- ende om søvn. I hans krets var søvn naturlig, magisk, en kilde til spiritualitet, hellig, nesten. Vårt våkne dagligliv for- tonet seg trivielt sammenlignet med nat- tens og mørkets magiske drømmeverde- nen, skriver Schmidt. Søvn – de fattiges velstand Prest og poet John Donne (1572–1631) sa i 1630 at søvnen var «a shaking hands with God». Sir Phillip Sidney (1554–1586) kalte søvn for de fattiges velstand og luksus. Og i Samuel Pepys (1633 – 1703) berømte dagbok fra yngre år heter det: Energisk «up» om morge- nen. «And so to bed» tidlig på kvelden. Men tidlig på 1700-tallet finner Schmidt radikale endringer i kildene. Han oppda-

ger person etter person som utover dette hundreåret lider av trøtthet og søvnvan- sker. Johnsons dagbøker, James Boswells notater, klagesanger over trøtte menigheter, alle var de utslitt, lei, melan- kolsk, trøtt, og hvorfor? Spør Schmidt. De sov jo ikke! Søvnmønstrene i 1700- tallets London var i rivende endring. Krigen mot søvnen er i gang Schmidt åpner med en anekdote: 5. august 1711 stavrer Nicholas Hart (22) inn på en taverna i Little Britain, han legger seg – og sover i fem dager. Sies det. Men avismannen Joseph Addison lo for- aktfullt av den sovende Hart i avisen The Spectator. Søvn er ingen velstand og rikdom, men de fattiges last, skrev han, og lasten til et økende antall engelsk- menn som går i gatene og gjesper. Søvn var nå blitt en last, altså. Og folk var så trøtte. Året er 1711, krigen mot søvn var i gang.

Tekst: Kjetil Østli, nettmagasinet Harvest

Mennesker på 1940-tallet sov åtte timer hver natt. I dag sover vi i snitt 6,7 timer i døgnet, ifølge en verdensledende søvn- forsker, Matthew Walker. Det er i sum et ekstremt søvntap – på kort tid, med en rekke alvorlige helse-konsekvenser. Verdens helseorganisasjon kaller det en «global søvnmangel-epidemi.» Men hvor startet angrepene på søvnen? Begynte det, slik mange eksperter mener, med lyspæren til Thomas A. Edison? Nei, argumenterer Roger Schmidt i et gnistrende essay om søvn- mangelens årsaker, en tekst også søvn- forskere refererer til. Søvnmangelen begynte rundt 1650, den eskalerte raskt, og kan forklares med fire årsaker. Det skjedde på 1600-tallet I årevis har Schmidt lett i skriftlige kil- der etter forklaringer på verdens økende

SOMNUS NR 1 – 2022 Mennesker på 1940-tallet sov åtte timer hver natt. I dag sover vi i snitt 6,7 timer i døgnet. Søvnforsker Matthew Walker ‘’ 18

Made with FlippingBook Ebook Creator