Somnus nr. 1_2022

write. Pope bruker døsighet og trøtthet som metafor på kulturens kollaps. Pope var avhengig av koffein – og tok koffein for å mildne symptomene. Trolig var også han primært trøtt, ifølge Schmidt. Ber om hjelp til å holde seg våken Boswell er så trøtt at han ber om medi- sin eller teknologiske løsninger som kan hjelpe ham opp om morgenen, tilsynela- tende uvitende om at han rett og slett trenger mer søvn. Og her er vi ved et sentralt poeng i Schmidts tekst: Slik blindhet ville vært ekstraordinær – om man ikke støter på det hver eneste dag, trøtthet og søvnmangel er blitt normalen. Åtte timers søvn er hva vi trenger. Hvis vi over tid sover mindre, vil vi føle oss maniske, trøtte, dovne, slitne, oppfa- rende, irritable, engstelige, flate, uinspi- rerte, og det er nettopp slike tilstander forfattere og dagbokskrivere noterer om seg selv i denne perioden. Uten å forbin- de disse tilstandene med, nettopp, mang- el på søvn. Søvn blir en moralsk last og a waste of time Schmidt: «Jeg sier ikke at ingen sov dår- lig før 1660, men at søvn ble problema- tisk for et større og større antall mennes- ker etter dette.» Med opplysningstidens vitenskap og spredning av kapitalismen, forandret verden seg mot den vi kjenner i dag. Få timers søvn (søvnmangel) hadde vært tegn på dårlig helse i renessansen, men nå, i opplysningstiden, oftere et tegn på selvdisiplin og geskjeftighet. Shakespeares bejaende referanser tilhø- rer fortiden, rundt 1750 er søvn mer synonymt med latskap og andre laster, og til en religiøs-moralsk konflikt. Seks timer er nok William Law (1686-1761) i A Serious Call to a Holy Life: Sleep is the poorest, dullest refreshment of the body, that is so far from being intended as an enjoy- ment, that we are forced to receive it eit- her in a state of insensibility, or in the folly of dreams. John Wesley (1703-91), grunnleggeren av metodismen, i On the Duty and Advantage of Early Rising: Seks timer søvn er nok. Slik skapes et religiøst klima der søvn forbindes med latskap, lede og uproduk- tivitet. Som igjen var behagelig for den fremvoksende kapitalismen, og for fabrikkene som kunne utvide produksjo- nen også på nettene.

and silence. This used to begin at eight o’clock in the evening, and conclude at six in the morning. The curfew, or eight o’clock bell, was a signal throughout the nation for putting out their candles and going to bed. Løsningen? Sleep is a blessing Tapt ble drømmeverdenen vi nådde gjennom nattens merkelige ferder, tapt ble en gratis kilde til spiritualitet, nemlig søvn, slik vi også gir avkall på noe av det mest helsebringende vi kan gjøre, nemlig å sove tilstrekkelig. Og hvorfor skulle man koble søvnløshet med pla- gene som rir oss – i en verden som tilbyr mer og mer interessante forklaringer på vår elendighet? spør Schmidt. Det vitner om en adskillelse mellom kropp og sinn, hevder han, når folk ikke klarer å forstå sin trøtthet og sine humørsvingninger – selv om humøret er dårlig søvns første offer. Sleep is a blessing, a gift from God.

Tid er penger I 1748, året Benjamin Franklin, uttalte Husk – tid er penger, sees søvn på som a waste of time, og mangel på produkti- vitet og tiltakslyst, og den notorisk søvn- løse sosiologen Max Weber bruker da også Franklin (Tid er penger) som sen- tralt eksempel i Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Disse holdnings- endringene banet veien for kapitalismen, mener Schmidt. Ikke lyspærens skyld Det er her skribenten snur på forestil- lingen om at Edisons glødepærer har skylden. Nei, økt belysning var heller et svar på et skifte som startet i 1650. Koffein, bøker, lommeur og klokker, og en voldsom endring i synet på tid, deret- ter søvn, skapte et behov for bedre belysning! Og her er vi, i en samtid som lider under mangel på søvn. Vi lever og arbeider, sier Schmidt i essayet, i et søvn-sykt samfunn, og symptomer som kjedsomhet, rastløshet, håpløshet, melankoli, utbrenthet, og trøtthet, ses på som normalen. Det rare er, skriver Schmidt, at så få kobler symptomene til den enkleste forklaringen: Vi trenger mer søvn. Nei, man leter etter andre for- klaringer! Morgen-trøtthet er nå så van- lig for så mange at man tror det er nor- malt. Det beste enkeltbeviset, kanskje, på endringene, stammer fra Richard Steele, i The Tatler i 1710: It is very plain that the night was much longer formerly in this island than it is at present. By the night I mean that por- tion of time which nature has thrown into darkness and which the wisdom of mankind had formerly dedicated to rest

Å miste den er å føle seg forlatt.

PS. Les essayet til Schmidt her. http://recoveredaura.blogspot.com/2010 /11/caffeine-and-coming-of-enlighten- ment-by.html Vi kan nesten garantere at du blir våken av det. Og skulle du sovne, får du selv ta skylden. PS2. Les mer i vår artikkelserie Hva skjedde med søvnen vår? https://www.harvestmagazine.no/serier/s kru-av-lysene-legg-deg-na-om-verdens- sovnepidemi-og-hvordan-omfavne-sovnen

20

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator