Somnus nr. 1_2022

Hentet fra

planlegger mindre B-mennesker D e som legger seg senere og står opp senere, forbereder seg ikke like godt på å håndtere hver- dagsoppgavene somdet A-mennesker g jør.

nyhetsbrev

Hanne Smevik på NTNU tar doktorgrad på kognitiv kontroll, søvn og «fatigue».

Testet søvnfriske Smevik og kollegene hennes på NTNU har sjekket søvnighet og utmattelse hos 81 unge voksne gjennom tre uker. Ingen av dem lider av søvnforstyrrelser. De har fått

en enkel oppgave for å måle både den proaktive og den reaktive kognitive kon- trollen. De har fått bokstaver opp på en skjerm. Så skal de trykke på en knapp hver gang de ser en bokstav – det viser hvor god den proaktive kontrollen er. Men hvis bokstaven er en X, skal de ikke trykke likevel – og får de til dét, er det den reaktive kontrollen som er god. De som har sovet mindre, gjør flere feil. Og de som er mer søvnige på dagtid, hopper over mer av det de skal gjøre, viser testene. Smevik understreker at hun snakker om foreløpige funn som ikke er publiserte ennå. Midtpunktet Et senere og mer variabelt «midtpunkt» henger sam- men med mer reaktiv kog- nitiv kontroll. Midtpunktet er tidspunktet halvveis mellom når du legger deg og når du står opp. – Det ser ut som om hjernen hos B-men- nesker er mindre forberedt når noe uventet skjer, forklarer Smevik. Hun ser det samme på dem som fore- trekker kvelden fremfor morgenen. Er timing og regularitet av søvn viktigere enn varighet? spør hun. Og dessuten: Var det høna eller egget som kom først? Eller, rettere sagt, som Hanne Smevik spør: – Sover de senere fordi de er impulsive, eller er de impulsive fordi de sover senere?

Georg Mathisen Tekst

Hanne Smevik bruker uttrykkene «pro- aktiv kognitiv kontroll» og «reaktiv kog- nitiv kontroll». Det handler om evnen til å regulere og koordinere tankene og opp- førselen sin. Å forstå hva man vil og hva man vil gjøre for å oppnå det.

Proaktiv kognitiv kontroll er den som bygger på planlegging og hva du venter at vil skje. Reaktiv kognitiv kontroll er det du gjør når du reage- rer raskt på noe som plutselig skjer. – Den er assosiert med økt nivå av angst og impulsi- vitet, sier Smevik. «Fatigue» Hun tar doktorgraden på NTNU og ser på sammenhengen mellom kognitiv kontroll, søvn og utmattelse – nærmere bestemt den overveldende utmattelsen som norske fag- folk omtaler med det fransk-

engelske ordet «fatigue». Nå har hun presentert resultatene sine på forskningsmøte hos Sovno, på Senter for søvnmedisin på Haukeland. Når vi mangler søvn, jobber hjernen vår hardere for å opprettholde den kognitive kontrollen, ifølge Smevik. Det vi derimot vet mindre om, er hvor- dan dette henger sammen med normal søvn.

De som foretrekker kveld fremfor morgen, legger seg senere og står opp senere, reagerer oftere på impuls og mindre planlagt. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

21

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator