Somnus nr. 1_2022

Tekst og foto: Simen Meisdal,Trønderbladet Vant vaksinesak – nå får hun erstatning G unn Åse Buvarp tokvaksinemot svineinfluensa i 2009. Senere har hun fått narkolepsi,men ble nektet erstatning.

av vaksinen jeg tok i 2009, sier Buvarp. Staten ved Pasientskadenemda dømmes også til å betale saksomkostninger med 302.749 kroner til Buvarp. – Jeg var jo veldig lettet da jeg fikk vite dommen fra tingretten. Jeg ble lettet og glad, for staten har tidligere sagt at de skal ta ansvar for bivirkningsskadene. I alle fall har jeg oppfattet det slik, etter uttalelser fra blant annet helseminister i årene etter Pandemrix-vaksineringen, sier Buvarp. Fra full jobb til uføretrygd I 2009 jobbet Buvarp 100 prosent som sykepleier. Nå jobber hun ikke, og hun har fått innvilget uføretrygd fra 1. desember 2021. Buvarp bor på Singsås med samboer og to barn. Hun forteller at å få pasientska- deerstatning vil gjøre livssituasjonen let- tere. For det var det som var saksspørs- målet i retten; om hun skal få erstatning eller ikke. Hvor mye det eventuelt kan bli, har man ikke kommet til ennå. Hun har på grunn av sykdommen grad- vis måtte trappe ned sin stilling, etter hun fikk barn i 2011, og fra slutten av 2020 har hun ikke jobbet. Hun har fått arbeidsavklaringspenger i fire år. – Narkolepsien fører til at jeg må ta flere hensyn i hverdagen, jeg må tilpasse mange gjøremål og aktiviteter. Narkolepsien gjør at jeg i perioder på dagtid kan bli trøtt. For å unngå dette tar jeg medisiner, og jeg må blant annet ta to «powernapper» hver dag. Jeg sover dårlig om natten, det vil si at jeg har lite av den søvnen som gjør at kroppen får hvilt ut, sier Buvarp. Hun begynte i 2013 selv å mistenke at hun kunne ha narkolepsi. – Narkolepsi er en sjelden diagnose, så

jeg hadde knapt hørt om det selv, men jeg begynte å legge sammen de ulike symptomene jeg hadde hatt, som startet allerede i 2010, sier Buvarp. Blant annet sovnet hun plutselig under en operaforestilling i Sydney i 2010. I 2011 gikk hun til fastlegen for slapp- het/tretthet. I et journalnotat fra 2019 fra St. Olavs hospital står det at hun antage- lig begynte å få symptomer på narkolep- si i løpet av 2010 eller begynnelsen av 2011. Diagnose i 2017 Buvarp fikk diagnosen i 2017, etter flere ulike utredninger. – Hvordan var det å få diagnosen? – Det var en bekreftelse på det jeg selv hadde mistenkt en stund, så det var på et vis greit å få vite hva det var som fore- gikk, svarer Buvarp. Staten trakk anken i lagmannsretten. Men i sakspapirene fra tingretten kunne man lese at staten ikke bestrider at Buvarp har diagnosen narkolepsi type 1, men at sykdommen ikke nødvendigvis skyldes Pandemrix-vaksinen. Det vises til at det ikke foreligger data som tilsier at vaksinasjonen er forbundet med økt risiko utover to år. I retten har Buvarp fått fram at hennes symptomer debuterte innenfor det aktu- elle toårsvinduet, altså innen november 2011. – Hadde jeg visst det jeg vet nå – Du ble vaksinert med Pandemrix i 2009. Ønsker du at du ikke hadde tatt denne? – I 2009 var det ikke i tankene mine at jeg skulle få en slik bivirkningsskade som narkolepsi, og jeg har bestandig vært positiv til og har stolt på vaksinene som myndighetene har anbefalt. Så jeg

Livet til Gunn Åse Buvarp (36) fra Singsås har blitt totalt forandret etter at hun fikk narkolepsi. – Narkolepsien har snudd opp ned på livet. Jeg gikk fra å jobbe 100 prosent som sykepleier til å bli uføretrygdet, sier Buvarp. Selv mener hun sykdommen skyldes vaksinen mot svineinfluensa hun tok i 2009, men nådde ikke fram med kravet om pasientskadeerstatning. Dermed gikk hun til søksmål mot staten. Buvarp vant i Trøndelag tingrett i 2021, men staten anket saken til Frostating lag- mannsrett. Senere trakk staten anken i lagmannsretten i februar 2022. – Jeg ble veldig paff da jeg først fikk høre at staten anket saken til lagmanns- retten, det var nesten helt ufattelig. Da staten trakk anken, etter to dager i lag- mannsretten, ble jeg kjempeglad. Men jeg skulle gjerne ha sluppet denne «eks- trarunden» i lagmannsretten, for det har vært en påkjenning. Nå er det dommen fra tingretten som gjelder, og nå venter jeg på svar fra Pasientskadenemda når det gjelder hvor stor erstatning jeg skal ha, sier Buvarp. Buvarp forteller at anken ble trukket fordi Nevsom (Nasjonalt kompetanse- senter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier), som har kompetansesen- teransvar for narkolepsi, fant en henvis- ning mellom fastlege og St. Olavs hospi- tal. Denne hadde ikke kommet med i journal og andre dokumenter, som hadde blitt sendt til advokater i saken. – Jeg vet ikke hvorfor dokumentet ikke dukket opp tidligere, men det er et skrift- lig bevis på det jeg har stått for hele tiden; at jeg har fått narkolepsi som følge

22

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator