Somnus nr. 1_2022

SOMNUS

Søvnforeningen har bidratt i undervisning av 4. årsmedisiner- studenter i Oslo i adferdsfag. De skal lære omsamvalg, det vil si at legen og pasienten sammen skal drøfte alternativer og deretter væremed på et informert valg. Søvnforeningen har fått lov til å være pasienter i et rollespill der studenten var lege og pasienten ville bli kvitt CPAP’en sin. Samvalg betyr at pasien- ten skal væremed å velge Valget skulle ståmellomå fjernemandlene eller beholde CPAP’en. Virkeligheten legen skal forholde seg til når de kommer ut fra undervisningen, ermermangfoldig. Gullstandarden er fortsatt CPAPogmaske.Menmange får det ikke til. Apnéskinne er et alternativ formange. Det er et slags gebiss somsettes utenpå egne tenner og skyver underkjeven fremover så det blir litt let- tere å puste.Men det er ingen quickfix, det heller. Blant annet kan ikke bruken dokumenteres ved spørsmål omsertifikatet. Det går an å trenemusklene i ansiktet og svelget slik at det strammes opp. Så finnes det enkleremidler somtennisballer sydd inn i ryggen på enT-skjorte, slik atmanmå ligge på siden. Gå ned i vekt, begynne å trene……rådene ermange. På Haukeland i Bergen har overlege Shashi Gulati foretatt noen hypoglossusoperasjonermed gode resultater. Det er en slags pacemaker i tungen, og når en sensor registrerer at svelget går tett, får tungenerven et lite støt og pasienten «rekker tunge» og svelget åpner seg. Denne behandlingen er kostbar for helsevesenet. Derfor har den nå vært til såkaltmetodevurdering. Beslutningsforumhar fattet en beslutning – det ble nei. Det er synd. Begrunnelsen er at effekten er usikker og det er lite studier påmetoden. Det hadde vært bedre omman tillot Gulati å g jennomføre et skikkelig prosjekt på Haukeland. Han har ferdig utredete pasien- ter somsikkert ville værtmed på en studie. Søvnmiljøet på Haukeland er i front på forskning på søvn og burde fått sjansen til å bidra til en alternativ behandlingsmetode for søvnapné. Søvnapné er en folkesykdomsomkoster samfunnet store sum- mer i tapt arbeid og tapt livskvalitet. Sett i et slikt perspektivville tungeoperasjonen vært en fornuftig investering.

bladetsomnus@gmail.com

Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527 Utgis av Søvnforeningen

Utkommer som digitalt e-blad og i papir våren 2022 og før jul. I tillegg kommer det nyhetsbrev på epost innimellom. ISSN 2535-7204

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth. Styret i Søvnforeningen: Leder: Pål Stensaas Nestleder: Knut Bronder Sekretær: Marit Aschehoug Styremedlem: Arild Sørensen Styremedlem: Turid Høe

Varamedlemmer: Torunn Figenschou, Marita Bjerke, Ragnhild Storbakken, Tom Ørbech.

Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale.

SOMNUS i 2022 kommer både i papir og som digitalt e-blad til alle medlemmer og andre kontakter. E-bladet legges ut på sosiale medier. Denne utgaven inneholder de beste artiklene fra nyhetsbrevene i januar og februar. Neste utgave kommer ut i midten av desember. Siste manus- og annonsefrist er 7. desember. Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeningen 2022: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedlem 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedlem privat: 500 kroner eller mer. Støttemedlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg inn på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell frihet, Vær Varsomplakaten og i henhold til pressens øvrige regelverk.

Marit Aschehoug Redaktør

3

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator