Somnus nr. 1_2022

Søvnapné: Marit AschehougTlf. 900 66527 Arild Sørensen Tlf. 901 71119 Alf Herold Hansen Tlf. 952 62940 Jeanette T. Johansen Tlf. 402 01577 Gunnar Kviebakk Tlf. 454 51200 Bjørn Ruland Tlf. 976 23710 Inger-Johanne Serrano 909 39374 Geir Liavåg Strand Tlf. 951 91753 Pål Stensaas Tlf. 924 86681 Turid Høe Tlf. 975 346 80 Torunn Figenschou Tlf. 900 84794 Kontakt for gode råd og hjelp:

Send gjerne en mail til sovnforeningen@gmail.com så oppretter vi kontakt med noen som har samme diagnose som deg.

Konstanse Leithe Tlf. 481 06950 Kleine Levine: Knut Bronder Tlf. 413 03436 Pårørende: Marie Ann Milde Tlf. 57 73 76 56 (narkolepsi) Susanna Mørch Tlf. 901 36527 (narkolepsi) Marit Aschehoug Tlf:. 900 66527 (idiopatisk hypersomni) Ann Kristin Lied Tlf 990 08264 (narkolepsi)

Narkolepsi : Susanna Mørch Tlf. 901 36527 Alfhild Lehne Tlf. 907 87878 Ann Kristin Lied Tlf 990 08264 Torunn M. Gløtta Tlf. 481 06460 Knut Bronder Tlf. 413 03436 Margaret Ramberg Tlf. 922 98206 Insomni: Marit Aschehoug Tlf. 900 66527 Idiopatisk hypersomni: Merethe Søderlund Tlf. 480 99921 Knut Bronder Tlf. 413 03436

Møre og Romsdal: Bjørn Ruland, 97623710, bjorn.ruland@gmail.com Trøndelag: Alf Herold Hansen, 95262940, alf.herold@gmail.com, Krister Olsen, 98260451, olsenkrister@gmail.com Bodø: Tove Jensen, 415 04 874 tove.a.m.j@gmail.com Alta: Hans Opgård, 95078183, hansopgard@gmail.com Troms: Turid Høe, 97534680 turid_hoe@hotmail.com Vi trenger flere fylkeskontakter. Ta gjerne kontakt om du vil bidra! Du får dekket Mestringshelgen! sovnforeningen@gmail.com

Oslo: Oslo: Gunnar Kviebakk, 45451200 kviebakk@gmail.com Akershus Vest: Pål Stensaas, 92486681, paalstensaas@gmail.com Akershus Nord: Torunn Figenschou, 90084794 tfig@altiboxmail.no Østfold: Ann Kristin Lied, 99008264 ann57kristin@outlook.com Buskerud: Knut Bronder, 41303436, knutbronder@me.com Telemark: Magne Hamsdokka, 47336905, magne.hamsdokka@sf-nett.no, Line Mikalsen-Høiback, 90642837, mikalsen_52@hotmail.com

Hedmark: Her trenger vi en ny fylkeskontakt! Oppland: Elisabeth Foss, 98834305, elisabethfoss@hotmail.com Vestfold: Sven Abrahamsen, 90987620 sanottvik@outlook.com Agder: Sina Hausvik, 95132202 sina_hausvik91@hotmail.com Rogaland:

Ove Birkedal, 93487293, ovebirkedal@gmail.com Erna Handeland, 954 68 030 Erna.handeland@lyse.net Hordaland: Arild Sørensen, 90171119,

a-so2@online.no Sogn og Fjordane:

Geir Liavåg Strand, 95191753, geir.liavag.strand@gmail.com

NYTTIGE nummer og navn

NASJONALE KOMPETANSESENTRE: Nasjonal kompetansetjeneste for søvn- sykdommer (SOVno). Haukeland Sykehus, Gamle Hovedbygg, 2. etasje. Telefon 55 97 47 07. sovno@helse-bergen.no Postadresse: Haukeland universitetssjuke- hus, Postboks 1400, 5021 Bergen NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hyper- somnier, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 31 4. etg. Tlf: +47 23 01 60 30. post.nevsom@ous-hf.no Postadresse: Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO. BEHANDLINGSHJELPEMIDDEL- SENTRALENE i NORGE: (Utlevering av maske, slanger) Harstad Sykehus, St.Olavsgt. 70, 9480 Harstad. Telefon: 77 01 51 11. behandlingshjelpemidler@unn.no Tromsø Sykehus, Ringvegen 102, 9018 Tromsø.Telefon: 77 66 99 33. behandlingshjelpemidler@unn.no Nordland Sykehus, Parkveien 95, 8092 Bodø.Telefon: 75 57 80 10.

Kirkenes sykehus, Dr. Palmstrøms vei 15, 9915 Kirkenes. Telefon: 78 97 30 85. postmottak@finnmarkssykehuset.no Helgeland Sykehus, Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen Telf.: 75 06 52 73. bhm@helgelandssykehuset.no St. Olav Sykehus Trondheim, Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim. Telefon: 72 57 63 00 behandlingshjelpemidler@stolav.no Skien sykehus, Ulefossvegen 55, 3710 Skien. Telefon: 35 00 34 05. bhm@sthf.no Østfold Sykehus, Kalnesveien 300, 1714 Grålum. Telefon: 69 86 53 60. behandlingshjelpemidler@so-hf.no Ullevål Sykehus Oslo,Bygning 15 D, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf.: 23 01 65 04. bhm@ous-hf.no Drammen Sykehus, Dronninggata 28, 3004 Drammen. Telefon: 32 80 38 00. behandlingshjelpemidler@vestreviken.no Akershus Universitetssykehus AHus. Dr. Kobros vei 9, 1474 Nordbyhagen. Telefon: 67 96 83 50. bhm@ahus.no

Elverum Sykehus, Kirkeveien 31, 2409 Elverum. Telefon: 62 43 88 50. bhm@sykehuset-innlandet.no Kristiansand Sykehus, Egsveien 100, 4615 Kristiansand. Telefon: 38 07 30 10 hme@sshf.no Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, 6812 Førde. Telefon: 57 83 15 40. behandlingshjelpemiddelordninga@helsefor-

Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65,5021 Bergen.

Telefon: 55 97 41 77. sbh@helse-bergen.no

Haugesund sjukehus, Karmsundgata 120, 5528 Haugesund. Telefon: 52 73 46 50. sbh@helse-bergen.no Stavanger sykehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. Telefon: 51 51 34 21. behandlingshjelpemidler@sus.no Tønsberg Sykehus, Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg. Telefon: 33 34 21 42. bhm@siv.no

behandlingshjelpemidler@nordlandssykehuset.no

38

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator