Lymfekreftbladet 3/2018

For å markere årets lymfomdag ønsket foreningen å sette fokus på de yngre medlemmene i foreningen. Dette er en gruppe som ofte befinner seg i en annerledes type livssituasjon enn de eldre medlemmene: De kan være midt i et studieløp, på starten av en karriere, i ferd med å etablere familie. Dette er situasjoner som er krevende nok i seg selv, uten en kreftsykdom på toppen. Og det er desto større grunn til å rette fokus på de. Dette var bakteppet for det som skulle bli til Opplevelseshelgen 2018. - en helg fylt av adrenalin, mestring og følelser Opplevelseshelg 2018

  Carita Teien

18 

LYMFEKREFTBLADET 3 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online