Lymfekreftbladet 3/2018

D et var en gjeng med svært forventnings- fulle ansikt som møt- te meg og Andreas Vikhals (medansvarlig for hel- gen) da vi ankom oppmøtestedet på brygga i Kristiansand. Infor- masjonen som hadde gått ut på forhånd hadde vært begrenset og mange var litt usikre på hva de gikk til. Men en ting var sikkert: det ville bli en helg ulikt de fleste andre! Deltakerne skulle få prøve seg, med været, elementene og det å pushe både kropp og sinn til å jobbe gjennom ulike ubeha- geligheter. Noen av deltakerne kjente igjen hverandre, og det var stor overraskelse og gjensynsglede.

Men de fleste var nye og ukjente for hverandre. Det ble ikke mye tid til å utforske hverandres bak- grunn, det var nemlig rett av sted ut i regnværet for å kjøre ribb. Selv har jeg aldri vært med på noe slik, og var jammen ikke sik- ker på hva jeg gikk til. Jeg var ganske overbevist om at over- trekksdressen og vernebrillene vi fikk utdelt var mest for syns skyld. Mørke skyer hadde samlet seg over hodene på oss, det var en frisk bris og akkurat litt mer enn duskregn som falt fra oven. Men sommerfuglene i magen og krib- lingen overskygget. Av gårde bar det i voldsomt tempo over forelø- pig ganske stille vann. Deilig med vind i håret og farten, men ikke så dramatisk tenkte jeg. Men så kom vi litt lenger ut på havet, og var ikke lenger beskyttet av fjor- dens le. Bølgene tok seg opp, og plutselig var vi i fritt fall og dun- dret ned i havet! Igjen og igjen. Rundt meg hører jeg latter og rop om hverandre. Jeg tror kanskje noen av ropene har vært mine egne.

Carita Teien fra sekretariatet: Opplevelseshelgen ble et minne for livet. Samtidig sender vi en stor takk til Janssen og Roche som var med å støtte denne helgen. Og ikke minst til foreningens egen Andreas Vikhals for gjennomføring av helgen.

 19

LYMFEKREFTBLADET 3 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online