Somnus nr. 4_2021

være rasjonell! Dette handler ikke om Staten, og det handler ikke om vaksi- ner. Staten er ingen å være sint på,

De tok fra meg den Janiche jeg var. Ikke bare fordi jeg fikk narkolepsi som endret meg. Jeg skulle sende jour- nalen min i øst og vest, alle

man straffer ikke staten ved å være sint, man blir bare ett evig offer som ingen bryr seg om. Man har egent-

skulle bestemme over meg, alle skulle vurdere og for- telle meg om mine egen kropp og helse. Jeg betød ingenting, mine ord betød var

lig vært drit uheldig. Men det kan skje på

andre områder i livet også. Det må man bare godta. Systemet fun- gerer ikke optimalt, og det må man også lære seg å godta på et vis. Et annet råd er å sette seg inn i saken din, lese og lese og ikke stole på noen. Ring og mas hvis det er noe du ikke forstår. Det er kjempeslitsomt. Men du må bare

ingenting verdt. Jeg ble fratatt å være et men- neske. Jeg sli- ter med å godta at jeg er fratatt å være ett autonomt menneske,

og at jeg ikke har en stem- me om egen kropp og helse.

gjøre det for det er bare deg som kjem- per for deg. Jeg har lest og lest og oppdatert meg på forskning og sendt videre. Det er bare

journalen som bygger din sak. Mine ord teller ikke. Det er bare journalen som teller. Du må finkjem- me den og dra ut alt som kan være av betydning. Innerst inne hadde jeg tro på at så lenge det står i papirene mine at jeg har narko- lepsi og fikk det etter vaksinen, så må det gå i orden på et vis. Hvis det ikke gikk i orden, så tenkte jeg at da må det bare bli «Shit happens, godta det og levet livet videre, uten sinne og bitterhet. Vi får alle utdelt et lodd her i livet og det har vi ikke alltid styring over. Så da må man bare gjøre det beste ut av det man Janiche Henden ‘’

Nå er Pandemrix bak meg Først nå kan jeg tenke klart og ta meg selv tilbake. Det skjedde egentlig da jeg tok den nye vaksinen nå i forbindelse med coronaen. Akkurat da var jeg ferdig med Pandemrix i 2009. Nå har jeg lagt den bak meg. Jeg føler meg mer hel, og jeg er blitt hørt og sett. Jeg er litt mer i water. Litt roligere. Jeg kan snart begyn- ne å ta tilbake meg selv. Det er bare erstatningsutmålingen igjen.

har fått utdelt. Hvis man greier å reson- nere sånn, så får man det bedre med seg selv. For meg har dette vært en lang kamp, det skal jeg ikke underslå. Jeg har vært langt nede. Jeg har vurdert om livet har vært verdt å leve. – De tok fra meg den Janiche jeg var. Jeg betød ingenting. Jeg ble fratatt å være et menneske, sier Janiche Henden.

Jeg orket ikke å ha kjæreste eller samliv. Jeg har vært single siden 2009. Dette burde det ha vært forsket på.

13

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online