Somnus nr. 4_2021

JENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

På de neste sidene er det saker fra e-bladene i år. Denne sto i Somnus nr. 2/2021

SUKKER ødelegger søvnen D et siste året har Bente Josefsen solgt flere bøker enn Jo Nesbø, med en folkelig bok omhelse og sukker. Hunmener sukker- inntaket harmye å si for helsa og for nattesøvnen.

snakker om hvordan kiosker, kafeer og bensinstasjoner pusher boller på kun- dene som om de skulle få betalt for det. Josefsen har nå inngått avtaler med res- tauranter om å servere også sukkerfrie alternativer. Hun podcaster, foredrar og hjelper folk direkte. Hun mener de nor- ske bedriftshelsetjenestene og helsevese- net generelt ikke tar problemet på nok alvor i Norge. I Sverige er «friskverns- konsulenter» en normal del av bedrifts- helsetjenesten. – 70 prosent av nordmenn er i dag i kategorien overvekt eller fedme. Og det finnes mange sukkeravhengige som er tynne. De kompenserer med å overtrene, ikke spise vanlig mat eller bruke avfø- ringsmidler. I det perspektivet mener jeg det ikke er å overdrive å tro at 25 pro- sent av den norske befolkningen er suk- keravhengige, slik forskning på amerika- nere viser, sier Josefsen. Avhengighet er avhengighet Vi holder oss til en kaffe latte hver, men nyter på tross alt kunne sitte på en kafe i årets forhåpentlig siste koronanedstengte periode. Josefsen gir et krasj-kurs i avhengighet for å sette ting i perspektiv. – Man deler inn i prosessrelatert og inn-

taksrelatert avhengighet, men ofte sliter man med en kombinasjon av dette der- som man er belastet med gener som gir avhengighet, og et miljø som trigger avhengigheten. Prosessrelatert handler om hva man gjør, alt fra spillavhengig- het, shopping, jobbing, sex og trening. Inntaksrelatert handler jo om det man tar inn, som narkotika, alkohol og mat. Det er det samme belønningssenteret i hjer- nen som aktiveres, og selv om man ofte har en «favoritt-avhengighet», misbruker man ofte forskjellige ting samtidig, som sexavhengighet og rusavhengighet, sier Josefsen. – Og når blir bruk til misbruk? – Dersom du bare bruker noe sosialt, kan du stoppe når som helst og det gir ingen konsekvenser i hverdagen. Et ska- delig bruk er overforbruk i en periode i livet. Det kan få konsekvenser for deg, men man kan skjerpe seg og sjonglere mellom bruk og misbruk. En avhengighet er kronisk, men behand- lingsbar. slik at man kan leve et liv i til- friskning, altså bli symptomfri. Belønningssenteret er aktivert, og man klarer ikke å ta seg sammen, sier Josefsen.

Aina Johnsen Rønning Tekst og foto

Josefsen er spesialist på sukker innen avhengighetsmedisinen. Det er en utdan- nelse man ikke får i Norge, så hun har utdannet seg i Sverige og USA. Det begynte med at hun selv oppdaget at hun var nettopp sukkeravhengig. – Jeg hadde tidligere problemer med overproduksjon av insulin, og klarte å skjerpe meg i mange år. Men så fikk jeg to barn på veldig kort tid, fikk sove vel- dig lite og ble sittende på kveldene å spise. Til slutt var det så ille at jeg stod opp og spiste om natta. Jeg kunne spise en hel kake, og deretter ta fatt på isbok- sen. Hver dag tenkte jeg at jeg skulle slutte, hver kveld brøt jeg alle forsetter. Jeg tenkte med meg selv at det var som om jeg var alkoholavhengig – bare på sukker. Jeg kom over en bok om sukker- avhengighet, og alt stemte på meg. Da dro jeg til Sverige og fikk denne behandlingen som jeg senere tok utdan-

ning i, sier Josefsen. Mange fristelser

Vi er på en kafe i regntunge Drammen. Bolleduften henger over lokalet, og vi

14 ‘’

Jeg kom over en bok om sukkeravhengighet, og alt stemte på meg. Bente Josefsen

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online