Somnus nr. 4_2021

ENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Aina J. Rønning Tekst og foto Føler seg lurt Vaksinerte barn i 2009: F ørst nå innrømmermyndighetene at de vaksinerte tusenvis av barnmot svineinfluensa i 2009, uten at vaksinen var testet på barn. – Våre barn ble brukt somtestpersoner uten vår vitende og vilje, sierTove AnitaMortensen Jensen i Bodø.

Tove er mor til Jens, som er en av dem som fikk erstatning fra staten fordi han fikk narkolepsi etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensa. I 2009 og 2010, altså forrige gang man massevaksinerte mot en farlig virussykdom, ble det ikke opplyst at vaksinen ikke var testet på barn. – Da jeg leste det ble jeg faktisk så lei meg at jeg holdt på å begynne å grine. Ingen foreldre ville satt denne vaksinen på sine barn dersom de viste at vaksinen ikke var prøvd ut på barn, sier Jensen. Minst 56 ble alvorlig syke En studie fra 2017 viser at vaksinerte hadde fem ganger høyere risiko for å få narkolepsi enn uvaksinerte etter tre års oppfølging. Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet kommenterte den gang svineinfluensavaksinasjonen på et kurs for journalister, der hun sa at Folkehelse-instituttet ville hatt en annen åpenhet knyttet til usikkerhet og uenighet om vaksinen, enn det de hadde i 2009 og 2010. Først med en bred avisdekning av bivirkningene av svineinfluensavaksinen i forbindelse med koronavaksinen, er det blitt allmenn kjent at svineinfluensavaksi-

– Ingen foreldre ville satt denne vaksinen på sine barn dersom de viste at vaksinen ikke var prøvd ut på barn, sier Tove Jensen.

nen ikke ble testet på barn. – Jeg satt og leste kommentarene under Dagblad-artikkelen om Jens, og lurte på om det var egoistisk av meg å tenke at ungene våre var blitt brukt som testperso- ner. Vi ville ikke frivillig ha gått med på det, sier Jensen. – Hva vil du si til foreldre som blir bedt om å la sine barn bli brukt som test- personer for en ny vaksine? – Ikke gjør det! Barn kan ikke velge selv, og skal ikke brukes som testpersoner! – Vil dere vaksinere dere mot Covid- 19?

– Mannen min snakker om det, men ikke jeg og ikke Jens. Han har en såpass alvor- lig sykdom at vi ikke tar sjansen, sier Jensen. Barn skal ikke vaksineres I følge Helsenorge.no anbefales det ikke at barn under 18 år vaksinerer seg i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år, opplyses det. Dessuten er det svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. «Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med indivi-

SOMNUS NR 4 – 2021 Tove Anita Mortensen Jensen ‘’ 32

Ingen foreldre ville ha satt denne vaksinen på sine barn dersom de visste at vaksinen ikke var prøvd ut på barn.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online