Somnus nr. 4_2021

SØVNKONFERANSE

Pasienter flest får ikke den beste behandlingen mot insomni. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

også som vi kan gjøre noe med utmat- telse og depressive symptomer, sier Kallestad. Umulig å spå – Før behandlingene har du gjerne en magefølelse om behandlingene kommer

til å virke, sier Simen Berg Saksvik. Han er forsker og også en del av søvngrup- pen på NTNU og St. Olavs Hospital. Han har sett på hvordan feil forventning- er kan føre til at legene gjør dårligere valg. Det viser seg faktisk at det ikke er noen

sammenheng i det hele tatt mellom for- ventningene til legen og hvilket utfall behandlingen får for pasienten. Det har søvngruppen funnet ut etter å ha sett på 101 pasienter som er henvist til behand- ling for insomni.

Håvard Kallestad vil hjelpe pasienter med multippel sklerose – når de får hjelp med søvnforstyrrelsene, ser det ut til at det også går an å få gjort noe med utmattelse og depresjon.

Legene klarer ikke å forutsi om insom- nibehandlingen virker, forteller Simen Berg Saksvik.

CBT-I er gullstandarden, ifølge Patrick Faaland.

5

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online