Somnus nr. 4_2021

Kropps- deler Bevisste

Guds- tjeneste Org.

Somnam- bulister Trøtt

Vifte med armene

Golf- sted

Selskap

Tiltatt Frukt

Passe Rovdyr

Vises

Sjarm Nynorsk seng

Tall

More seg Bare

måten. Firmaet som vi jobbet med, lyktes ikke, forteller Djupesland. I stedet har han og Optinose lisensiert apparatet til et amerikansk firma som arbeider videre med å finne en løsning. – De jobber med et annet stoff og retter seg blant annet mot narkolepsi, sier Per Gisle Djupesland. Ny direktør for Sykehusinnkjøp Bente Hayes er ansatt som direktør for Sykehusinnkjøp. Hun har vært konstituert i stillingen siden februar i år. Siden 2016 har Hayes vært divisjonsdirektør i divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp. Hun har også tidligere hatt andre lederstillinger innen spesialisthel- setjenesten. Sykehusinnkjøp eies av de fire regionale helseforeta- kene, og gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforeta- kene i Norge innen de fleste områdene i spesialisthelsetjenesten som for eksempel legemidler, medisinsk-teknisk utstyr og vikarer. Per Gisle Djupesland fant opp apparatet som kanskje kan få narkolepsimedisin dit den skal – nå gjelder det «bare» å lage medisinen. (Foto: European Patent Office)

På linje med

Vekst- middel Vil si

Fase Lege

Over- nattings- sted

Direk- torat (fork.)

Tvilende svar

KRYZZZORD Denne gangen går FLAX-loddene til Laila Berntsen på Hamar. Løsning var JUBILEUM.Hvis du sender løsnings- ordet på kryssordet i dette bladet på epost til bladetsomnus@gmail.com så er du med i trekningen av fem FLAX-lodd.

Apple eller Kondomeriet – så er det kjent stoff (somman somsagt stort sett gir blaffen i) at ladere kan bli varme. Når det ligger en bambusbokser fra OlafTufte, en skjorte fra Gössl og en hettegenser fra Radio Gaga oppå laderen, blir den enda var- mere. Det er ikke annet å g jøre enn å anbefale alle somer avhengige av CPAP, å finne seg en bedre halvdel somogså kanskje trenger det,men som i motsetning til deg selv fak- tisk klarer å slanke seg bort fra puste- stoppene. Hvis ikke din kjære faktisk treng- er CPAP, så garanterer jeg at han/hun hører på deg likevel hvis du forteller at han/hun snorker så ille og slutter å puste så jevnlig at han/hunmå ta en tur til legen så du slip- per å sove på g jesterommet. Eventuelt, hvis han/hun ser på dettemed g jesterommet somenmulighet i stedet for en trussel: At han/hunmå ta en tur til legen, ellers flytter

du inn på soverommet ig jen. Hvis vedkommende somdu deler soverom med, også får en CPAP,men ikke trenger den fullt såmye, så har du alltid et sted å gå for å låne lader eller andre reservedeler. Dermed går det an å sovne ig jen selv om CPAP-en blir like het som…nei, vi er på soverommet, så jeg skal ikke gå videre på resonnementet. Strømforsyningen til fruen virket, jeg sov videre, og neste dag varmin egen firkante- de, svarte kladd (til CPAP-en, altså) behørig nedkjølt og velfungerende ig jen. For ordens skyld, siden norske lesere ikke lenger skjønner ironi: Enkelte av denne beskrivelsen er overdrevet for effektens skyld. Du kan selv g jette hvilke. Georg Mathisen

den på et norsk, offentlig kontor, så er jo folk uansett ikke tilbake på rommet før de skal legge seg. Det tok fruen konsekvensen av da hun skul- le på en klassisk halv ti til halv elleve- arbeidsdag i storbyen. (Bare for ordens skyld: Jegmener 09.30 til 22.30 – ikke 09.30 til 10.30 slik det er lett å tro omman har sittet i telefonkø hos HelseEtellerannet.) Hun booket ett av disse rommenemed seng, bad og lite annet. Da vi kom tilbake fra hver vår lange arbeidsdag,merket jeg at jeg var ute av tre- ning. Det var lenge siden jeg har vært i London ellerTokyo. Så jeg rigget til CPAP-en, kledde avmeg og sov godt – helt til CPAP-en stoppet. Somalle somhar lest (og stort sett gitt blaffen i) jevnlige oppslag omhvor far- lig det er å lade altman har på nattbordet omnatten – enten det kommer fra Power,

51

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online