Somnus nr. 4_2021

SØVNKONFERANSE

Ikke søvn som gir hodepine Hodepine og muskelsmerter er de største farene for uførhet, og søvnforstyrrelser kan bidra til begge deler. Men det er ikke overtidsarbeid som gir problemer for dem som har ekstra lange arbeidsdager.

Alle restriksjonene de siste to årene har skapt økonomiske problemer for mange. De som sliter med økonomien, er de som har fått den største økningen i søvnproble- mene. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Seniorforsker Dagfinn Matre på Statens arbeidsmiljøin- stitutt (bildet) har forsket på helsearbeidere, kabinper- sonale på fly og piloter etter én dag og fire sammen- hengende dager med ti til fjorten timers arbeidstid. Kabinpersonalet er de eneste som plages av mer hode- pine etter flere lange dager, men de viste seg å sove en hel time lenger før fjerde lange arbeidsdag enn før den første. Sosiale medier verst Det er ikke noe nytt at skjermbruk om kvelden forstyrrer søvn. – Sosiale medier er spesielt potente, sier rådgiver Gunnhild Johnsen Hjetland ved Folkehelseinstituttet (bildet). Hun har sett på hvordan forbruket av sosiale medier i sengen utsetter tiden for å legge seg til å sove. – Vi har målt søvn med selvrapportering, og de unge sier selv at de legger seg for sent på grunn av bruk av sosiale medier. Derimot blir de sjelden vekket av vars- linger, og flertallet har mobilen på lydløs om natten. Men 20 prosent av guttene og 12 prosent av jentene har aldri mobilen

på lydløs, sier Hjetland. Skinner på gehør

Forskerne lager apnéskinner på gehør. – Skinnene skal være så tynne som mulig samtidig som de skyver underkjeven så langt frem som mulig uten at det er ukomfortabelt for pasienten, forklarer Ulrik Leidland Opsahl (bildet). Han er tannlege ved Senter for søvnme- disin på Haukeland og doktorgradsstipendiat på

sier Sivertsen. De som ikke har fått lov til å dra på skolen, bruker lengre tid på å sovne, og atskillig flere plages av insomni av dem som har måttet være innestengt hjemme på jente- eller gutterom- met. – Studentene sliter med søvnen, og stengning av campus har vært dårlig for både søvn og psykisk helse, sier Børge Sivertsen. Sykepleiere sover mindre Også blant sykepleierne har mange søvnproblemer. Siri Waage forteller om at det er grunn til å tro at denne typen problemer øker som følge av belast- ningene. Hun tror også at søvnproblemene varierer med smittebølgene. – 80 prosent har samme søvnlengde som før pande- mien. Flere sover mindre enn seks timer, forteller hun. Før pandemien gjorde 11 prosent det; nå er andelen 16 prosent. Omtrent like mange sier at de sover dårligere enn før.

Universitetet i Bergen. Hvis skinnene kan lages på mål slik at de passer best mulig, går det an å få mer effekt ut av behandlingen samtidig som pasienten får en bedre opplevelse. Spørsmålet er hvordan du klarer å finne akkurat den posisjonen som gir best mulig effekt. – Forslaget vårt er å måle volumet i de øvre luftveiene ved hjelp av akustikk, sier Opsahl. Han forteller om en studie som viser at behand- lingen blir mye mer vellykket for pasientene som har fått skinne på denne måten. Nå skal forskerne se videre på om forskjellige behandlere kommer frem til den samme skinneløsningen for hver pasient. Forsker på kjevetrening

For 15 år siden viste en studie hvordan søvnapnépasi- enter som spilte didgeridoo, ble bedre av søvnapnéen. Forskningsgruppeleder Harald Hrubos-Strøm (bildet) på Ahus følger opp med å se på hvordan det virker å trene kjevemusklene – myofunksjonell terapi, som det heter på fagspråket. Studien viste at puste- stoppene ble halvert, men den hadde noen svakheter. – Vi ønsker ikke å se om én type myofunksjonell terapi er bedre enn en annen – vi ønsker å se om det virker,

sier Hrubos-Strøm. Han forteller om hvordan forskjellige typer pasienter har forskjellige problemer. Den alle ser for seg og som fastlegene sender til søvnspesialistene, er den middelaldrende, overvektige mannen som ikke er våken nok til å gjøre det han har lyst til. Så har du mange med forstyrret søvn eller insomni sammen med andre lidelser – og du har mange uten så mange synlige symptomer. Kvinner med underutviklet underkjeve og dermed dårlig plass i svelget, for eksempel. Noen av dem kan ha alvorlig søvnapné uten diagnose.

Andelen syke- pleiere som sover mindre enn seks timer, har økt fra 11 til 16 prosent, forteller Siri Waage.

7

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online