Somnus nr. 4_2021

HJERNEHELSEKONFERANSE

Hjernehelsekonferansen om søvn ble til fem webinarer På grunn av pandemien valgte Hjernerådet å avholde Hjernehelse- konferansen i år som webinarer. Unntaket ble avslutningen, webinar 6. Da inviterte Hjernerådet nesten 100 gjester til en debatt i Det norske teateret. Webinarene kan du spille av på Hjernerådets Facebookside eller på youtube når du søker på Hjernehelsekonferansen 2021. Webinar 1: Søvnen – et mysterium! Søvn er viktig for oss, men vi vet fort- satt lite om hva som skjer i hjernen mens vi sover. I webinar 1 gir søvnek- sperter deg innblikk i sin kunnskap. Professor Bjørn Bjorvatn har det store overblikket. Professor Ståle Pallesen snakker om søvn gjennom tidene, og førsteamanuensis Rune Enger tar deg med inn i en spennende verden om hjernen som vaskemaskin mens vi sover. Konferansier er nevrolog og overlege Anette Storstein. Webinar 2: Jeg får ikke sove… Mange sliter med å sove. På webinar 2 forteller to personer om sine erfaringer med dårlig søvn.Overlege og førsteama- nuensis Harald Hrubos-Strøm gir oss innblikk i hele seks grupper av søvnsyk- dommer, mens psykolog Lina Hantveit kommer med praktiske råd til dem som sliter med insomni.Insomni er den van- ligste av søvnsykdommene og omfatter vanlige søvnvansker. Konferansier er nevrolog og overlege Jeanette Koht. Webinar 3: Hjernen og søvnen Mange med hjernelidelser har også dårlig søvn. Vi ser på sammenhenger mellom søvn og depresjon og andre psy- kiske lidelser. For migrene og søvn kan man spørre hva som er høna og hva som er egget. Nevrodegenerative sykdommer som MS, Parkinson og demens er også ofte forbundet med søvnproblemer. Du risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Ett av problemene med å finne tall og fakta på dette, er at insomni ikke er en god- kjent diagnose i Norge for å få sykmel- ding. Dermed kan ikke forskerne finne data i sykmeldingsregisteret. Forskerne fant en annen vei inn i tallene og fant at insomni gir mer enn 50 % mer risiko for både korttids og langtids sykefravær og varig uførhet. Det er med andre ord en

Debatten bølget ivrig da deltakerne skulle diskutere hva søvnproblemer koster samfunnet av tapt arbeidskraft. Fra venstre: debattleder Aslak Bonde, nevrolog Ragnhild Berling Grande, professor Børge Sivertsen, Hjernerådets styreleder Magne W. Fredriksen, Marit Aschehoug, politiker Lubna Boby Jaffery fra Arbeiderpartiet og politiker Hassan Nawaz fra Høyre.

møter Margrethe Hansen, Håvard Kallestad, Aud Nome Dueland og Michaela Gjerstad. Konferansier er nevrolog og overlege Jeanette Koht. Webinar 4 Noen sover for mye! Marie Morstad Sagen har narkolepsi. Hun gir råd om hvordan narkolepsi- pasienter bør behandles. Til sine medpa- sienter sier hun: «Sykdommen krever selvdisiplin, men tenk på mulighetene, ikke begrensningene». Nevrolog Stine Knudsen Heier forklarer hva som skjer i hjernen ved narkolepsi. Barne- og ung- domspsykiater Berit Hjelde Hansen understreker at narkolepsi-pasientene ikke er late, men jobber hardt for å fungere. Stine og Berit jobber på NevSom. Konferansier er nevrolog og overlege Jeanette Koht. Webinar 5 Skjermbruk, lys og søvn Mye skjermbruk påvirker søvnen vår. Forskning viser at vi sover mindre, sier professor Mari Hysing. Postdoktorstipendiat Ingvild West Saxvig sier at ungdom bør sove 8-10 timers hver natt, men en studie viser at de sover under 7 timer. PhD-stipendiat Daniel Vethe viser hvordan de bruker oransje lys om kvelden som ikke-medi- kamentell behandling mot psykiske sterk sammenheng mellom søvnvanske- ligheter og frafall fra arbeidslivet. Kroner og øre For å finne relevante norske tall, fortalte Sivertsen at forskerne lener seg mot andre tilstander for å finne relevante tall. Psykiske lidelser bruker ca 1/3 av det norske trygdebudsjettet, det vil si 60-70 milliarder kroner i året. Angst og depre-

lidelser for å teste om det gir bedre til- friskning. Konferansier er nevrolog og overlege Anette Storstein. Webinar 6 Søvnproblemer er kostbart! Avslutningen av Hjernehelsekonferansen ble arrangert på Det norske teateret 25. oktober 2021. Professor og forsker Børge Sivertsen fra Folkehelseinstituttet holdt et innledningsforedrag. – Søvnproblemene koster det norske samfunnet milliarder – hvert år. Det er særlig stygge tall for studenter. Hver tredje student sliter med søvnen. Men insomni, som er den vanligste av søvn- problemene, regnes ikke som en diagno- se. Søvnvansker gir økt risiko for andre sykdommer og for frafall fra arbeids- livet, sier Børge Sivertsen. Podcaster om søvn: Gå på Spotify.com og søk på hjerne- helsekonferansen – da kommer Hjernepodden opp:  Rastløse bein tar nattesøvnen (30 minutter) nevrolog Einar Kinge  Jeg får ikke sove (36 minutter) overlege Harald Hrubos-Strøm  Om hukommelse (37 minutter) hjerneforsker Andreas Engvik  God søvn – bedre hjernehelse (44 minutter) professor Bjørn Bjorvatn sjon er to hovedårsaker. Sammenhengen mellom insomni, depresjon og angst er den vanligste årsaken til frafall fra arbeidslivet. Det er gjort undersøkelser som viser at om du har insomni og utvikler depresjon, så er sannsynligheten for å falle ut av arbeidslivet svært stor. Det samme om du har depresjon og utvikler insomni.

9

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online