Somnus nr 1_2018

SENTRALE APNEER

tar risken Sentralapné-pasienter B ehandlingen øker dødeligheten,men noen tar sjansen på den likevel. Noen ganger er sentrale apneer første symptompå hjertesvikt.

sentral apné. Men resultater fra en stor internasjonal studie, Serve-HF, i 2015 viste at dødeligheten er høyere blant dem som bruker ASV enn blant dem som ikke gjør det. – Maskinen var fantastisk, pustestop- pene forsvant, og pasientene forteller om en god subjektiv effekt. Da er det vanskelig å si at du ikke får lov til å fortsette med den maskinen. Vi har tatt inn hver enkelt, gått gjennom og informert dem som er innenfor risi- kogruppen om tallene og hvorfor vi ikke kan anbefale å bruke den. Det må være på egen risiko. Da er det noen som har sagt at det er så stor forskjell på livskvaliteten at de ønsker å bruke den likevel, forteller Kvamme. Han forteller at det det er helt vanlig å ha enkelte sentrale pustestopp i løpet av natten.

– Hvis det er spesielt mange og du ellers er frisk – ikke har noen kjent hjertesykdom eller noe slikt – så behandler vi gjerne med CPAP. Da forsvinner gjerne de sentrale puste-

Georg Mathisen tekst

– Med obstruktiv søvnapné prøver en å puste, men det er en obstruksjon i luftveien. Med sentral apné kommer det ikke noen impuls fra hjernestam- men om å trekke pusten, forklarer John Arthur Kvamme. Han er over- lege på øre-nese-halsavdelingen på Førde sentralsjukehus og avtalespesi- alist på Nordfjordeid. Høyere dødelighet Der opplever han at enkelte pasienter faktisk velger å gå videre med behandling selv om den er risikabel. Det er snakk om ASV – adaptiv servo-ventilasjon. Det er en PAP- behandling som virker godt mot

stoppene. Hjertet

Sentale pustestopp er først og fremst knyttet opp mot hjertesvikt, slag og atrieflimmer, sier John Arthur Kvamme. – Vi har sett pasienter som har obstruktiv søvnapné og har stått på CPAP i flere år. Ting har fungert vel- dig bra. Så plutselig opplever en at det ikke fungerer like bra lenger. Da har vi noen ganger tatt registrering og sett at det dukker opp sentrale pustestopp på tross av CPAP-behand- lingen. I de tilfellene blir pasienten gjerne

ADHD-voksne rapporterte søvnpro- blemer, rastløse bein og katapleksi I denne studien har forskere fra Bergen undersøkt fore- komsten av selvrapporterte søvnproblemer hos 268 voksne ADHD-pasienter sammenlignet med 202 kontrollpersoner. Studien har i tillegg undersøkt om det var forskjell i selv- rapporterte søvnproblemer hos medisinerte versus ikke- medisinerte pasienter med ADHD, og om det var forskjell i søvnproblemer i de ulike subtypene av ADHD. Studien viste en svært høy forekomst av selvrapporterte

søvnproblemer blant pasientene med ADHD. Den viste også at pasienter som ikke var medisinert hadde flere søvnrelaterte symptomer, men mindre katapleksi enn medisinerte pasienter. Ved sammenligning av de ulike sub- typene av ADHD fant de liten forskjell mellom gruppene, men pasienter med subtype IA-ADHD rapporterte mindre rastløse bein og bedre søvnkvalitet sammenlignet med pasienter med andre subtyper av ADHD. Studien er publi- sert i Frontiers in Psycology.

6

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker