Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ścieżka sensoryczna Wyspa OT3000 175 zł Zestaw miękkich puzzli przeznaczony do profilaktyki płaskostopia, korekcji koślawości nóg, rozwoju zmysłu równowagi i poprawy koordynacji ruchowej. Pośrodku każdego elementu znajduje się półkula - „wyspa” - po - kryta kolcami masującymi do stymulacji mięśni pode - szwowych. Aktywność na ścieżce wzmacnia mięśnie i więzadła kostek i podudzi, stymuluje mięśnie pode - szwowe i strefy odruchowe stóp, zmniejsza zmęczenie oraz poprawia krążenie. • 3 szt. wym. 25 x 25 cm; wzory oraz kolory mogą ulec zmianie; materiał: PCW; wiek: 2+

Miękkie ścieżki sensoryczne.

każdego elementu. Zestaw po - maga rozwijać integrację sen - soryczną, zapewnia delikatny masaż stóp oraz wspomaga korekcję płaskostopia. • 10 elem: 5 w kolorze zielonym, 5 w kolorze niebieskim • wym. panelu: 39 x 29 cm • materiał; guma plastyczna – TPR • wiek: 3+

Zestaw UT0029

99 zł Ścieżka do zabaw sensorycz - nych z fakturą w postaci drob - nych nieregularnych kamieni. Dwukolorowe, elastyczne i lek - kie panele łatwo się łączy, dzięki otworom i nitom zatrzaskowym umiejscowionym na brzegach

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ścieżka sensoryczna Pastelowa OT3001 379 zł Miękkie faktury puzzli pozwalają rozwijać i dosko - nalić zdolności motoryczne i sprawność. Pastelowe kolory doskonale pomagają złagodzić stres emocjo - nalny i poprawić koncentrację. Ćwiczenia na ścieżce wzmacniają mięśnie stóp, zapobiegają i korygują rozwój płaskostopia. Dodatkowo aktywują strefy refleksogenne redukując zmęczenie i poprawiając ogólne samopoczucie. • 8 szt.: wzory oraz kolory mogą ulec zmianie; ma - teriał: PCW; wiek: 1+

Ścieżka sensoryczna Kolorowa OT3002 379 zł Zestaw dedykowany jest aktywnym dzieciom, które opanowały już sztukę chodzenia. Ćwiczenia na ścież - ce pomagają wzmocnić mięśnie stóp, zapobiegają i korygują rozwój płaskostopia. Dodatkowo stymuluje strefy refleksogenne pomagając zredukować zmęczenie i poprawić ogólne samopoczucie. • 8 szt. o wym. 25 x 25 cm; wzory oraz kolory mogą ulec zmianie; materiał: PCW; wiek: 18 mies.+

i placówkach specjalnych. Pomóż żabie przejść przez rzekę. Zestaw elementów w kształcie kłody drew - nianej i lilii wodnej do budowania ścieżki sensorycznej, torów prze - szkód oraz zorganizowania zabaw doskonalących koordynację wzroko - wo – ruchową. Ćwiczenia na ścieżce rozwijają umiejętność równowagi, koordynację, zręczność i pewność siebie. Dzięki różnym rodzajom wy - pełnienia świetnie stymulują zmysł dotyku. Powierzchnie elementów zestawu można myć ręcznie wodą o temperaturze pokojowej. • 6 elem.: 2 lilie o wym. 33 x 30 cm, 1 lilia o wym. 23 x 21 cm, 2 kłody krótkie o wym. 43 x 22 cm, 1 kłoda długa o wym. 55 x 22 cm; materiał: poliester, two - rzywo sztuczne; wypełnienie: lilia - lina, poliester, pianka; kłoda- kulki z tworzywa sztucznego, pianka

Spacer przez rzekę. Ściezka sensoryczna. US0503 399 zł Układ przedsionkowy zwany zmy - słem równowagi składa się z re - ceptorów umiejscowionych w uchu wewnętrznym, które informują nas o każdej zmianie pozycji ciała i gło - wy. Układ ten uznawany jest za zmysł główny, który wspiera doskonalenie oraz prawidłowe funkcjonowanie pozostałych zmysłów. Ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka i od - grywa istotną rolę w procesie uczenia się. Przygotowana przez nas oferta pozwoli kompleksowo wyposażyć gabinety terapeutyczne w odpo - wiedni sprzęt i pomoce skutecznie wspomagające i stymulujące układ przedsionkowy. Nasze propozycje można również z powodzeniem wy - korzystać w szkołach integracyjnych

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

sklep.nowaszkola.com

129

Made with FlippingBook Proposal Creator