Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne inne zajęcia o charakterze terapeutyczny

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Poradnik metodyczny. Zabawy z chustą animacyjną i tunelami na każdy tydzień roku szkolnego. Wersja polsko-angielska NS1372 85 zł Poradnik w wersji polsko – angielskiej został stwo - rzony z myślą o zebraniu pomysłów na zabawy o charakterze fabularnym z chustą i tunelami. Publi - kacja zawiera 40 zabaw z podziałem na miesiące i tygodnie. W miesiącach od września do czerwca znajdziemy 4 zabawy na każdy miesiąc. Ostatnia część poradnika poświęcona jest na 3 scenariu - sze zabaw: 1 z chustą, 1 z chustą i tunelami oraz 1 z tunelami. Propozycje aktywności kierowane są głównie do nauczycieli wychowania przedszkolne - go, edukacji wczesnoszkolnej i zajęć świetlicowych. Świetnie sprawdzą się również na uroczystościach przedszkolnych i szkolnych takich jak pikniki, kon - kursy, dni otwarte itp. • autor: Dagmara Marczak; wersja polsko-angiel - ska; publikacja w formie 32 dwustronnych kart A4, pakowane w tekturowe pudełko z blistrem z tworzywa sztucznego Tematyka zabaw z podziałem na miesiące: • 1. Wrzesień: Witaj szkoło/przedszkole (chusta); Wspomnienia z wakacji (chusta); Bezpiecznie w szkole/przedszkolu, na drogach i ulicach (chusta i tunel); Kolory jesieni (tunel) • 2. Październik: Tydzień bezpieczeństwa (chu - sta); Dzień Edukacji Narodowej (chusta); Kul - tura życia codziennego (chusta i tunel); Moje domowe zwierzątko (tunel) • 3. Listopad: Pamiętamy o tych, którzy odeszli (chusta); Narodowe Święto Niepodległości (chu - sta); Dary jesieni (chusta i tunel); Światowy Dzień Pluszowego Misia (tunel) • 4. Grudzień: Witaj Święty Mikołaju! (chusta); Ozdoby świąteczne (chusta); Bądźmy toleran - cyjni (chusta i tunel); Magia Świąt (tunel) • 5. Styczeń: Nowy rok czas zacząć (chusta); Wesołe i bezpieczne ferie (chusta); Dzień bab - ci i dziadka (chusta i tunel); Pada śnieg (tunel)

• 6. Luty: Pomagajmy zwierzętom w zimie (chu - sta); Karnawał w rytmie samby (chusta); Wa - lentynki (chusta i tunel); W krainie baśni (tunel) • 7. Marzec: Przedwiośnie (chusta); Szacunek i przyjaźń w naszym życiu (chusta); Zdrowie i higiena (chusta i tunel); Wiosno, wiosno, ach to Ty! (tunel) • 8. Kwiecień: Łamigłówki mądrej główki (chus - ta); Wielkanocne zwyczaje (chusta); Światowy Dzień Ziemi (chusta i tunel); Wesołe muzyko - wanie (tunel) • 9. Maj: Jestem Polakiem – jestem, Europejczy - kiem (chusta); Internetowe ABC (chusta); Po - znajemy różne zawody (chusta i tunel); Moja rodzina (tunel) • 10. Czerwiec: Wszystkie dzieci nasze są (chu - sta); Podróże małe i duże (chusta); Moje miasto (chusta i tunel); Moje wakacje (tunel) Tematyka scenariuszy: • 1. Wakacje nad jeziorem. (chusta) • 2. Dbaj o nasza planetę. (chusta i tunel) • 3. Bajkowy dzień. (tunel)

sklep.nowaszkola.com

147

Made with FlippingBook Proposal Creator