Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Spadochrony i chusty animacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Swoją wielkością, kształ - tem i konstrukcją spełnia - ją wszelkie zadania chus - ty animacyjnej. Wykonane z dobrej jakości koloro - wych tkanin. Na obwo - dzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki ułatwiające zacze - pienie i przenoszenie spa - dochronów. Dodatkowe elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw.

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

1,75 m JG2301

3,5 m JG2302

6 m JG2304

59 zł • śr. około 1,75 m; 8 uchwytów

110 zł • śr. około 3,5 m, 8 uchwytów

379 zł • śr. około 6 m, 12 uchwytów

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Spadochron prostokątny VX0081

165 zł Prostokątny spadochron wykonany z tkaniny poliestro - wej. Brzegi wyposażone są w taśmę z 34 uchwytami. • wym. 8 x 1 m, 34 uchwyty zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Spadochron tęczowy TY0121

450 zł

zajęcia logopedyczne

• śr. 3,5 m

ro e

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutyczn

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Spadochron Gwiazda VX3516

Wiatrak matematyczny TZ0001 759 zł • w zestawie: wiatrak (20 szarf w 5 kolorach), książka z opisami 40 zabaw, fi gury liczbowe (20 kart)

Wiatrak matematyczno - sensoryczny TZ0002 759 zł • w zestawie: wiatrak (10 szarf w 5 kolorach, książka z opisem 30 zabaw, komplet 10 kształtów w 5 fak - turach, fi gury liczbowe (10 kart)

169 zł Ośmiokątny spadochron wykonany z poliestru w 4 ko - lorach, z doszytymi 8 prostokątnymi panelami. Każdy panel wyposażony jest w 2 uchwyty. • śr. 3,5 m; 16 uchwytów

148

Made with FlippingBook Proposal Creator