Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

stronny labirynt, liczydło i zegar ćwiczą dostrzeganie rytmów, kolorów i kształ - tów, przeliczanie oraz określanie cza - su. Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie tworzą bajkową atmosferę. Konstrukcja ścian umożliwia montowanie ich dowol - ną stroną. • szer. ścian 120 cm; wys. 120 cm • ø nakładanych krążków 4,7 cm • ilość krążków 468 • 3 drewniane kule ø 7 cm • ø zegara i tarcz przewlekanek 30 cm • wym. liczydła 40 x 40 cm (zawiera 100 korali w zestawie

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Domek manipulacyjny NS0310 3 850 zł Wykonany z drewna o stabilnej kon - strukcji. Duże płaszczyzny umożliwia - ją swobodne dojście do ścian kilkorgu dzieciom jednocześnie lub dojazd wóz - kiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi krążkami w 4 kolorach zachęca do tworzenia różnych warian - tów zabaw w grupie. Drewniane tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na zewnątrz, tworzą drogę dla umiesz - czonych w nich drewnianych kul. Dwu -

Grzybek manipulacyjny NS0436 2 600 zł Kącik zabaw w kształcie grzybka. Ścia - ny, wykonane ze sklejki, wyposażone w różnego rodzaju akcesoria: labirynty, kolorowe okienka, lusterko, sznurowane makatki, figury geometryczne, suwaki. Wielkość grzybka umożliwia schowanie

się pod kapeluszem, co sprzyja atmos - ferze intymności zabawy i podziało - wi miejsca pracy. Kapelusz wykonany z trwałej tkaniny PCW, zdejmowany z podstawy, może służyć jako siedzisko, a dla mniejszych dzieci jako kształtka rehabilitacyjna. • wym. 120 x 120 x 130 cm zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Zamek. Kiosk manipulacyjny NS1717 1 385 zł Kącik zabaw o wymiarach 72 x 72 x 134 cm. Typ: wolnostojący. Konstruk - cja wykonana z płyty MDF w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym, żół - tym o grubości 12 mm. Mebel osadzony na cokole. Aplikacja wykonana z płyty MDF w kolorze czerwonym, niebieskim,

zielonym, żółtym o grubości 12 mm. Po - wierzchnia: frezowana. Kącik zabaw zawiera 1 pufę z pianki PCW w kolorze czerwonym i rozmiarze 4 aplikacje na każdej ścianie: kwiatek z bezpiecznym lusterkiem z pleksi, puzzel z kwadrato - wym labiryntem, puzzel z trójkątnym labiryntem, dwuręczny labirynt ślimaki oraz miękki daszek.

sklep.nowaszkola.com

151

Made with FlippingBook Proposal Creator