Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia logopedyczne

Zestaw markerów fluorescencyjnych do tablicy podświetlanej TG0319 99 zł Zestaw markerów dedykowanych do podświetla - nych tablic. Wysoko napigmentowany tusz gwaran - tuje żywe kolory. Jednocześnie markery są łatwe w starciu z tablic. Wystarczy delikatne potarcie wilgotną ściereczką. Kolory w zestawie: żółty, ró - żowy, zielony, biały, niebieski i pomarańczowy. • 6 kolorów; grubość końcówki: 1 mm

Szlaczki. Karty pracy do świecących tabliczek TG0079 62 zł Karty pracy do paneli świetlnych TG0076 przezna - czone do ćwiczeń grafomotorycznych. Po wsunięciu dowolnej karty w panel i włączeniu światła, należy prowadzić pisak po szlaczkach w kierunku wska - zanym przez strzałki. • 20 szt. o wym. 21 x 15 cm

Małe litery. Karty pracy do świecących tabliczek TG0080 65 zł Karty pracy do świecących tabliczek (TG0076) ze wzorami małych liter do ćwiczeń grafomotorycz - nych. Po wsunięciu dowolnej karty w panel i włą - czeniu światła, należy prowadzić pisak w kierunku wskazanym przez strzałki. • 26 szt.; wym. karty: 14.8 x 21 cm; wiek: 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Tablica manipulacyjna miś. Zabawa optyką VG4551 82 zł Tablice manipulacyjne w kształcie głowy sympatycznego misia wyposażono w różne aktywności manualne. Propozycje rucho - mych elementów wspierają rozwój dziecka i oddziałują na jego zmysły. Pozwalają po - prawić koordynację wzrokowo - ruchową, wspierają umiejętność logicznego myślenia, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia logopedyczne

rozwijają samodzielność i ćwiczą koncen - trację. Aktywność z tablicą polega na obra - caniu dysków z nadrukowanymi wzorami. Różnorodność efektów wizualnych jest za - leżna od prędkości rotacji tarcz. W zestawie elementy do montażu panelu na ścianie. • wym. produktu: śr. 30 cm ruchome ele - menty: 3 tarcze z nadrukiem elementy montażowe: 2 x wkręty, 2 x kołki rozpo - rowe materiał: drewno wiek: 18 mies. +

Wpraw koło w ruch a zobaczysz ukryty obrazek. • ø 40 x 2 cm

Koła iluzji optycznej

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Powietrze. Panel ścienny BU2381

Woda. Panel ścienny BU2380

Ziemia. Panel ścienny BU2382

289 zł

289 zł

289 zł

sklep.nowaszkola.com

155

Made with FlippingBook Proposal Creator