Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Przezroczyste klejnoty JN0087 47 zł Duży zestaw kolorowych liczmanów w niesamo - witych kształtach i kolorach. Idealny do ćwiczeń matematycznych i logicznych, a także sortowania i układania rytmów. Dostarczy niezapomnianych doznań wzrokowych podczas aktywności na pa - nelu świetlnym. • 240 szt.; wym. 2,5 x 1,8 cm; kolor: czerwo - ny, żółty, niebieski, fioletowy, zielony; materiał: tworzywo sztuczne; opakowanie: woreczek fo - liowy; wiek: 3+

Transparentne klocki zawijane JN0040 95 zł Kolorowe klocki, których kształty pozwalają bu - dować litery i cyfry. Proste łączenia w postaci za - trzasków oraz dołączone karty pracy umożliwiają tworzenie płaskich konstrukcji. Klocki można wyko - rzystać do zabaw i eksperymentowania z kolorami oraz kształtami na panelu świetlnym. • 180 elem.; wym. największego elem.: 10 cm; 27 kart pracy; opakowanie: woreczek foliowy; wiek: 3+

Literki plastikowe przezroczyste. Zestaw klasowy HS0045 48 zł Transparentne litery mogą być używane do sortowania, po - znawania liter i układania wyrazów. Świetnie sprawdzą się na panelu lub innych podświetlanych powierzchniach. • 260 szt. po 10 szt. każdej litery; wym. literki: 2 x 1,4 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

Żelowe cyferki. Zestaw UT0023 159 zł Kolorowy zestaw żelowych cyfr pokrytych faktura - mi. Doskonałe do stymulowania zmysłów i zabaw sensorycznych na panelu podświetlanym. Przyjem - ne w dotyku, miękkie cyferki zachęcają do aktyw - ności, pobudzają ciekawość i ćwiczą koncentrację. • 26 elem.; cyfry: 0-9; wys. 10,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne, wiek: 1+

Rybki sensoryczne z cyframi CM7011 299 zł Tęczowe rybki idealne do nauki liczenia, kojarze - nia liczb z ilościami, rozpoznawania kolorów oraz zabaw i terapii sensorycznej. Z jednej strony po - siadają nadruk w postaci cyfr 0-20, a po drugiej odpowiadającą im ilość kropek. • 21 rybek o wym.: 8 x 15 cm w 7 kolorach

Żelowe literki. Zestaw UT0024 229 zł Żelowy alfabet to doskonała pomoc do zabaw sensorycznych i nauki liter. Kolorowy żel i fakturowana powierzchnia pozwa - la dostarczyć wielu wrażeń dotykowych i wizualnych. Literki można wykorzystać na panelu podświetlanym. Idealne do stymulacji polisensorycznej oraz do celów terapeutycznych. • 26 elem.; wys. 11 cm; materiał: tworzywo sztuczne, wiek: 1+

Przezroczyste motylki JN0088 59 zł Transparentne owady pomagają dzieciom badać właściwości koloru i światła. Świetne do rozwijania umiejętności przeli - czania, sortowania czy tworzenia sekwencji. W połączeniu z panelem podświetlanym zapewniają niesamowite doznania wzrokowe. Dostarczane w pudełku z tworzywa sztucznego. • 120 elem., 4 rodzaje owadów: biedronka, pszczoła, waż - ka, motyl; 6 kolorów; wym. opakowania: 16 x 6 x 16 cm; wiek: 3+

Transparentne litery CM5114 59 zł Zestaw przezroczystych liter do zabaw senso - rycznych. • można używać podczas zajęć z wykorzysta - niem paneli świetlnych TG0837 lub TG1102 • 26 liter o wys. 5 cm; materiał: tworzywo sztucz - ne; wiek: 3+

158

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Made with FlippingBook Proposal Creator