Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Trójramienne chwytaki. Zestaw LR2964 79 zł Doskonały przyrząd do ćwiczeń podstawo - wych umiejętności motorycznych. Chwytak posiada intuicyjną konstrukcję, która po - zwala utrwalić prawidłowy chwyt ołówka. Dziecko używając chwytaka do podnosze - nia drobnych elementów, będzie rozwijać koordynację wzrokowo - ruchową, uczyć się planowania ruchu, wzmacniać mięśnie dłoni, doskonalić umiejętności niezbędne do nauki rysowania, pisania i wykonywa -

nia czynności życia codziennego. Świet - nie sprawdzi się podczas zajęć terapii ręki i terapii integracji sensorycznej. Zestaw jest dostarczany z sześcioma przyrząda - mi w sześciu żywych kolorach w trwałym plastikowym pojemniku, który może służyć do ich przechowywania. • 6 szt. w 6 kolorach: czerwony, pomarań - czowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy • dł. 12 cm, śr. 4 cm • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 4+

Transparentne muszelki EC0046 150 zł Przezroczyste, kolorowe muszle zapewniają sensoryczne doświadczenia. Dzieci przy pomocy zmysłu wzroku, słuchu i dotyku mogą badać różne powierzchnie musze -

lek i angażować się w zabawy sensorycz - ne. Całość dostarczana w słoju z tworzywa sztucznego. • 36 elem.; wym. muszli: 5,4 cm; 6 kolo - rów; 6 różnych powierzchni; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 18 mies.+

Przezroczysty kolorowy zestaw do sortowania ze szczypcami JN0083 79 zł Zestaw do zabawy i nauki precyzji ruchów, chwytu pęsetkowego, rozwijania koordy - nacji wzrokowo-ruchowej. Wyposażony w transparentne tacki, specjalne szczyp - ce oraz kolorowe elementy do chwytania i przenoszenia. Zestaw wspomaga pracę ręki przygotowując do prawidłowego trzyma -

nia narzędzia pisarskiego, pomaga młod - szym dzieciom w nauce kolorów i sortowa - nia wg określonej kategorii. • 60 elem.: 6 półprzezroczystych tacek o wym. 24 x 4 x 16,5 cm w 6 kolorach; 6 półprzezroczystych szczypiec o wym. 14 x 1 x 5,5 cm w 6 kolorach; 48 półprzezroczystych klejnotów w 5 kolorach • wiek: 3+

manualne dzieci. Bogata ilość i kolorystyka elementów daje możliwość niekończącej się zabawy i nauki. Kolorowe misie z akcesoria - mi zapewnią wiele przyjemnych doświad - czeń w terapii zajęciowej czy terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całość dostarczana w pojemniku z two - rzywa sztucznego. • 80 elem. w 6 kolorach.: 72 misie w 3 rozmiarach, 6 miseczki, 2 pęsety • wym. pojemnika: 16 x 16 x 12 cm • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 3+

Transparentne misie z akcesoriami do sortowania JN0105 99 zł Zestaw elementów do nauki sortowania i liczenia zawiera misie w 3 rozmiarach, pęsety i miseczki. Świetna pomoc do na - uki kolorów, dopasowywania i rozwijania umiejętności matematycznych oraz koor - dynacji wzrokowo - ruchowej. Doskonale pobudza wyobraźnię, zachęca do kreatyw - nego myślenia, a także rozwija zdolności

Transparentne szczypce. Zestaw klasowy JN0002 25 zł Szczypce do chwytania i przenoszenia przedmiotów. Uczą precyzji ruchów, chwytu pęsetkowego, rozwijają koordynację wzro - sklep.nowaszkola.com

kowo-ruchową. Aktywność ze szczypcami pozwala przygotować dziecko do nauki pisania. • 6 szt.; wym. 14 x 2 x 5,5 cm; 6 kolorów; • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 3+

159

Made with FlippingBook Proposal Creator