Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Transparentne tuby. Klocki konstrukcyjne JN0036 109 zł Transparentne tuby w różnych kształtach i kolorach, umożliwiają budowanie prostych wzorów oraz skomplikowanych trójwymia - rowych konstrukcji. Prosty system łączeń elementów umożliwia tworzenie figur, labi - ryntów, rusztowań i wiele innych konstrukcji.

Aktywność z klockami pobudza wyobraź - nię, skłania do twórczego myślenia i kre - atywności oraz rozwija precyzyjne umie - jętności motoryczne. Zestaw w połączeniu z panelem świetlnym dostarczy wielu efek - townych wrażeń wzrokowych. • 80 elem.: 32 proste rurki, 32 w kształcie litery L, 8 w kształcie litery T, 8 krzyżaków; wym. prostej rurki: 7 x 2,2 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 18 mies.+

Karty pracy do klocków transparentne tuby JN0036W 45 zł Zestaw 24 kart pracy do klocków trans - parentne tuby (JN0036W), o wymiarach

jednej 11,5 x 11,5 cm. Zróżnicowany po - ziom trudności prezentowanych kombi - nacji. Łatwe przechowywanie kart dzięki dedykowanemu pudełku. • wiek 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Transparentne koła zębate AP2559 105 zł Zestaw składa się z transparentnych elementów. Podstawa zawiera specjal - ne otwory, w których umieszcza się koła zębate. Trybiki ułożone na tablicy zazę - biają się, obracane w obu kierunkach wprawiają w ruch pozostałe elementy. Zestaw może być umieszczony na do - wolnej płaskiej powierzchni lub użyty z panelem podświetlanym dla uzyska -

naturalnym czy na panelu podświetlanym. Aktywność z tymi klockami rozwija kre - atywność, zmysł przestrzenny, koordynację wzrokowo - ruchową i zdolności motorycz - ne. W zestawie 6 dwustronnych kart pracy. • 32 elem.: 8 x czerwony, 8 x żółty, 8 x niebieski, 8 x przezroczysty • wym. klocka: 7 x 7 x 4 cm; 6 dwustron - nych karta aktywności • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 3+

Klocki złączki transparentne WP0023

349 zł Zestaw płaskich klocków w kształcie płatków śniegu, z których można tworzyć budynki, zwierzątka i różnego rodzaju konstrukcje. Każdy element zawiera wiele nacięć pod różnymi kątami, które sprawiają, że elemen - ty łatwo się ze sobą łączą. Ich transparent - ność pozwala eksperymentować ze światłem

nia dodatkowego efektu wizualnego. Zabawka doskonali koordynację wzro - kowo - ruchową, trenuje małą motorykę i wzmacnia chwyt pęsetkowy. • 9 elem.: 1 x podstawa o wym. 30,8 x 6 x 30,8 cm, 4 x duże koła zębate, 4 x małe koła zębate; materiał: two - rzywo sztuczne; wiek: 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Okienka. Transparentne klocki do budowania brył JN0048 159 zł Zestaw klocków z okienkami, których kon - strukcja pozwala tworzyć budowle prze - strzenne. Łatwe łączenia elementów za - pewnią wielogodzinną kreatywną zabawę. Aktywność z klockami uczy logicznego my -

ślenia, rozpoznawania kształtów i kolorów, posługiwania się przedmiotami i dopaso - wywania ich do siebie. Idealne również do użytku z panelem świetlnym. • 120 elem. w kształtach: trójkąt, prostokąt, kwadrat; wym. 10.5 x 7.4 cm; materiał: tworzywo sztuczne; opakowanie: wore - czek foliowy; wiek: 3+

Karty pracy do klocków transparentnych do budowania brył. Okienka JN0048W 45 zł Zestaw 24 kart pracy do klocków trans - parentnych do budowania brył - okienka (JN0048W), o wymiarach jednej 11,5 x

11,5 cm. Zróżnicowany poziom trudności prezentowanych kombinacji. Łatwe prze - chowywanie kart dzięki dedykowanemu pudełku. Wiek 3+. • 120 elem. w kształtach: trójkąt, pro - stokąt, kwadrat; wym. 10.5 x 7.4 cm; materiał: tworzywo sztuczne; opako - wanie: woreczek foliowy; wiek: 3+

160

Made with FlippingBook Proposal Creator