Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Klocki konstrukcyjne. Gąsienica NS4108 119 zł Zestaw klocków składający się z jednego rodzaju elementu w róż - nych kolorach, którego konstruk - cja pobudzi dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Jednorodna forma klocków pozwala budować niezwy - kłe przestrzenne kształty, zwierzę - ta i śmieszne postaci. Aktywność

z zestawem wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, poprawiając jego motorykę i zręczność oraz rozwija - jąc zdolności logicznego myślenia. • 80 elem. w kolorach: czerwony, żół - ty, niebieski, zielony, fioletowy • materiał: tworzywo sztuczne • opakowanie: woreczek foliowy • wiek: 3+

Karty pracy do klocków gąsienica NS4108W 45 zł Zestaw 24 kart pracy do klocków gąsienica (NS4108), o wy - miarach jednej 11,5 x 11,5 cm. Zróżnicowany poziom trudności prezentowanych kombinacji. Łatwe przechowywanie kart dzięki dedykowanemu pudełku. • wiek 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Walce NS4109 • 300 szt.

Karty pracy do klocków walców NS4109W 45 zł • 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

165 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Klocki transparentne NS4110 145 zł Kolorowe klocki wykonane z dobrej ja -

Karty pracy do klocków transparentnych NS4110W • 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

45 zł

kości plastiku. • 128 elem.

196

Made with FlippingBook Proposal Creator