Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Klocki skręcane mobilne. Pojazdy NS4101 125 zł Zestaw kolorowych klocków do bu - dowania pojazdów. Podstawą kon - strukcji jest system otworów umiesz - czonych w głównych elementach, do których dokręca się lub wczepia kolejne części. Załączone do zesta - wu koła, powodują, że auta jeżdżą po podłożu. Aktywność z klockami wspiera rozwój wyobraźni prze - strzennej, zdolności manualnych oraz koordynacji wzrokowo- rucho - wej. Poprzez zabawę dziecko uczy się logicznego myślenia, posługiwa - nia się przedmiotami i dopasowywa - nia ich do siebie. 225 zł Kreatywny zestaw, który zapewnia naukę i zabawę w jednym. Różne klocki, w tym koła zębate pozwalają na stworzenie pojazdów i mechani - zmów, które można wprawić w ruch. Zabawa klockami rozwija wyobraź - nię przestrzenną, uczy logicznego myślenia oraz ćwiczy zdolności ma - nualne. Obrazuje zasady działa - nia koła zębatego i zastosowania go w mechanice. Klocki koła zębate NS4102 • 88 elem. w różnych kształtach i kolorach: czerwony, żółty, niebie - ski, zielony • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 3+

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Karty pracy do klocków skręcanych. Pojazdy NS4101W • 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm; wiek 3+

45 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Karty pracy do klocków koła zębate NS4102W • 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm; wiek 3+

45 zł

sklep.nowaszkola.com

197

Made with FlippingBook Proposal Creator