Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Cegiełki NS4111 • 320 szt.

Karty pracy do klocków Cegiełek NS4111W 45 zł • 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm • tekturowe pudełko

67 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Karty pracy do klocków Molekuły NS4106W 45 zł • 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm • tekturowe pudełko

Molekuły NS4106

129 zł

• 140 szt.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Karty pracy do klocków Strzałki NS4105W 45 zł • 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm • tekturowe pudełko

Strzałki NS4105 • 120 szt.

85 zł

198

Made with FlippingBook Proposal Creator