Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Maty

Mata gimnastyczna po zwinięciu łatwa w przechowywa - niu. Przydatna podczas zajęć reha -

Puzzle • 1 szt , • wym. 102,6 cm x 2 cm x 102,6 cm • pianka EVA

bilitacyjnych. • pianka EVA

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

- niebieski ST2100

- zielony ST2101

179 zł

179 zł

Mata podłogowa MW5003 185 zł Nowa mata podłogowa o ciekawej fak - turze. Idealna do pokrywania dużych powierzchni podłogi nie tylko w pokoju zabaw, ale wszędzie tam gdzie dbamy o porządek i estetyczny wygląd. Zawsze, gdy chcemy zapewnić dzieciom ciepłe i przyjemne podłoże do ćwiczeń i zajęć rehabilitacyjnych. • 4 szt. o wym. 60 cm • pianka EVA

• wym. 180 x 59 x 0,8 cm

• wym. 200 x 80 x 0,8 cm

- niebieska ST2001 75 zł

- zielona szeroka ST2003

135 zł

- zielona ST2002 75 zł

- niebieska szeroka ST2004 135 zł

sklep.nowaszkola.com

75

Made with FlippingBook Proposal Creator