Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

hindre deg i å nå dine mål? Er det muskulær utholdenhet? Har du dårlig kondisjon eller litt for mye å dra på? Hva har jeg av gode egenskaper som gjør at jeg kan nå målet? Hva er egentlig min største svakhet? Tja, jeg har aldri syklet mer enn 30 km sammenhengende. Da er sann- synligvis riktig trening å legge hovedvekt på å sykle mest mulig på lette gir og høy frekvens. Be- gynn med turer på halvtimen. Bygg deg gradvis opp til å klare snittfarten og distansen og øke distansen gradvis. Teknikk er undervurdert Kjører du Birken på 4 timer har du sannsynligvis trått rundt ca. 20.000 omdreininger. Kjører du Styrkeprøven fra Trondheim runder du 100.000 tråkk. Da er det innlysende at du kan sløse bort store energimengder om

tråkket er dårlig. Det går saktere, du blir fortere sliten og får belast- ningsproblemer. Skjerp teknikken! Det er nødvendig at du får den rette variasjonen mellom spenning og avslapping av de ulike musklene. Det gode tråkket bestemmes av sittestillingen på sykkelen og tråkkteknikken. Du får en bra sykkeltur om du har evnen til å aktivisere og slappe av i de ulike muskler til riktig tid i forhold til pedalenes posisjon i om- dreiningssirkelen. Sant å si får du en fabelaktig sykkelsommer om du trener smart. Totalt sett vil sykkelopp- levelsen bedres, uansett ommålet er bare å fullføre eller du har ambisjoner om en plassering blant de beste. Med tålmodighet og grundighet i treningen vil du lykkes. Fortsatt lykke til med sykkelsesongen! G

mosjonsform, uten stor sykkel- erfaring, er et klart definert mål. Å planlegge treningen mot et slikt mål, betyr å tenke gjennom hvilke krav det stiller. Tiden på distansen gir en snittfart på 24 km/t. Bakker Motbakkene tar lenger tid enn like lange nedoverbakker. Det be- tyr at du neppe rekker å ta igjen det tapte oppover i løpet av utfor- kjøringene. Konsekvensen er at du må trene på å kjøre godt over 24 km/t. der det er flatt. Kanskje 27-28 km/t. for å nå målsetningen. Avgjørende er da at du har trent på å ligge på høyere fart enn det målet ditt er. I ritt hvor du ligger i et felt med andre er det ikke du som bestemmer farten, og det å trene på tempovekslinger er der- for viktig.

“Hva har jeg av gode egenskaper somgjør at jeg kan nåmålet? Hva er egentlig min største svakhet”?

Analyser deg selv - Hva er din svake side? Hva kan

VI BYGGER DRØMMESYKKELEN DIN!

Lette og gode hjul fra: Mavic, Shimano, Zipp, Bontrager, Easton, Fulcrum, Campagnolo mm.

Bottecchia EMME2

TREK Superfly Pro

Først med Campagnolo Super Record EPS

# 1 GRUPPETTO 53

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease