Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

TIPS - TRENING

Johan Kaggestad: Systematisk trening ”Litt bedre hver dag” er en omskrivning av ordet ”prestasjonskultur”. For det er jo det som er vitsen hvis du ønsker å bli bedre til å sykle. Jeg er opptatt av sys- tematikken i treningsarbeidet. Jeg harmøtt mange trenere og utøvere i forskjellige idretter. Når sesongen er over forestas gjerne en evaluering – hvorfor gikk det som det gikk? Hva gikk bra, hva gikk mindre bra? Det er en fornuftig start på en god utviklingsprosess. Så settes gjerne mål for neste sesong. Begeistringen stiger – da skal vi/jeg vinne det eller det, eller nå de eller de plasseringene? Eller kjøre Birken, f.eks. på en viss tid.

Johan Kaggestad (70), ekspert- kommentator for sykkelsport på TV2, er nå også Gruppettos eks- pertveileder for syklister. Johan skal også være informant i store sykkelsammen- henger som Tour de France, internasjonale mesterskap, og han skal gi Gruppettos lesere nyttige og underholdene, sports- lige informasjon. Johan Kaggestad var i unge år friidrettsutøver. Han var innom landslaget tidlig på `70-tallet. Hans beste øvelser var 5 000 med personlig rekord på 13.56.6 og 10 000 meter på 29.30,2. Playmaker Johan fikk også med seg NM-finale med Lyns juniorlag, og noen A-lagskamper som back før kneet tok «kvelden». Kaggestad er utdannet diplom- økonom fra BI. Han startet ut- styrsgiganten Nike i Norge og var kultursjef i hjemkommunen Modum i seks år. Johan regnes som en pioner på å bruke fysisk trening som en aktiv del av be- handlingstilbudet for psykiatriske pasienter. Har gjort en viktig jobb

Over hele landet har det vært en mild vinter med gode muligheter til å bruke sykkelen. Våryre syklister møter jeg mange av.

Jeg forundres over, selv blant ut- øvere på høyt nivå, hvor lite fokus det er på å «få på plass» de nødvendige endringene som skal til. I løpet av kort tid er mange til- bake i akkurat, eller tilnærmet samme måte å trene på som i fjor. Det er knapt skjedd endring, og da blir det jo mer eller mindre flaks om resultatene blir bedre. Jeg gjorde de fleste bommerter da jeg startet min trenerkarriere som trener. Da jeg overtok lands- laget i langdistanseløping, be- gynte jeg på samme måte som jeg hadde vært utsatt for da jeg løp på landslaget noen år tidligere. Utøverne mottok et ramme- program. Det samme for alle sammen. Det må jo være galt – kloning av idrettsutøvere er

sentral i enhver utviklingspro- sess. En ting er å sette målene, jeg er faktisk ikke så opptatt av det. Jeg er mer opptatt av at pro- sessen, eller arbeidet mot målet skjer strukturert og systematisk. Er målene for kommende sesong mer ambisiøse enn i fjor, betyr det at et ”gap” skal dekkes. Og, for å dekke dette gapet må det gjøres endringer. Og, det er kjernen i et- hvert utviklingsarbeid. Nemlig å identifisere de endringene sommå gjøres, og så gjøre noe med det til nødvendig forbedring er skjedd.

som trener og utvikler for pasienter ved Modum Bads Nervesanatorium.

Hvordan du gjør treningen din de

I annen trenersammenheng er han mest kjent for sin tid som landslagstrener i friidrett langdis- tanseløp i ni sesonger, hvilket resulterte i 13 medaljer i OL, VM og EM. Han er svært delaktig i Grete Waitz og Ingrid Kristiansen sine enorme prestasjoner i piggsko. For tidligere proffsyklist Mads Kaggestad har pappa Johan be- tydd enormt, i likhet med betyd- ningen han har hatt for utallige andre kjente norske syklister. Kaggestad senior ble i 2013 tildelt Norges Cykleforbund For- tjenestemerke - for sine levende kommentarer og opplæring av det norske TV-publikum i sykkels- portens særegenhet. Gruppetto er stolt av å ha med «et levende idrettsleksikon og trenerguru» i redaksjonen.

nærmeste ukene, av- gjør ofte hvor bra re- sultatet blir.

Sett deg mål Målprosessen er

“Å trene alle likt fungerer nok bedre i Nord-Korea enn i sykkelverden”

54 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease