Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

Rtt

ARCTIC RACE OF NORWAY 2015

Ny suksess og spennende framtidsutsikter!

TEKST OG FOTO: Kåre Dehlie Thorstad

36 GRUPPETTO # 10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease