Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

U tnytt tiden, det er bedre å trene mindre og hyppigere enn sjelden og langt. Selv om en lengre tur regelmessig bør inn på tren- ingsplanen. Sykkelritt har en lei tendens til å vare en stund, og da er det lurt å venne seg til det. D et er fremdeles vinter i store deler av landet. Er det skiføre går du på ski, en ut- merket måte å trene ”motoren” på. Eller du løper når det er bart. Noen lengder i det lokale bassenget er også å anbefale, som et alternativ. G lem for all del ikke styrke- og bevegelighetstren- ingen. Du behøver ikke å opp- søke et trenings institutt for å få trene dette. Lag deg en sirkel hjemme hvor du varierer styrke- og bevegelighet. Det er mange nettsider som gir ek- sempler på gode øvelser. Tjue minutter styrketrening fire dager i uke, gir totalt 80 mi- nutter, det er lurt å ta med seg. V interstid kan det være vanskelig å få syklet nok. Men, du kan kombinere flere aktiviteter i samme økten, og dermed få nok mengde som til- fredsstiller kravet til en lang- tur. Som bør være ca. to timer, minimum. Du kan da løpe eller gå på ski en time for så å av- slutte på sykkelergometeren. Ikke mange mosjonister har livet tilrettelagt i for- hold til jobb og barn som Kristoff og de andre proffene. Her med sønnen på podiet etter Flandern Rundt seieren i fjor.

en skal fungere på flere arenaer, som familie, venner, jobb og ut- dannelse, kan det lett tippe over. Jeg sier det ofte, men effekten av treningen er relatert til harmoni mellom aktivitet og hvile. Med stor aktivitet på mange arenaer er kropp og hode mer enn sugne på nødvendig hvile og god ernæring. Så med stor aktivitet, i en periode på andre arenaer, anbefaler jeg noe mindre treningsbelastning i samme periode. Ellers er det avgjørende at det også er harmoni mellom de mer intense øktene og de rolige. En økt med høy intensitet bør etterfølges av to rolige. Gjerne lengre turer med lavere watt- og pulsbelastning. Fire måneder kan dog gi deg en god sykkelopplevelse, men da velger du et av de kortere al- ternativene i arrangementet. Stikkord i treningsarbeidet:

“Når ambisjonene på sykkelsetet er høye, samtidig somen skal fungere på flere arenaer, som familie, venner, jobb og utdannelse, kan det lett tippe over. ”

Spennende med to nye norske proffer i det franske FDJ-laget. Odd Christian Eiking (t.v.) er et stort klatretalent og Daniel Hoelgaard er spurtsterk.

# 12 GRUPPETTO 83

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease